Client Account Management - Amina og Frederikke

De første ukene her i SEB har gått med til å bli kjent med arbeidsplassen, rutiner og ikke minst verktøyene som brukes i avdelingen. I sommer er vi en del av bankens Client Account Management (CAM), en enhet innenfor Large Corporates & Financial institutions. Som interns i CAM får vi jobbe med alle bankens produktsegmenter og får et bredt perspektiv på hva banken tilbyr.

Som interns i CAM har vi benyttet oss mye av excel og tilhørende modelleringsprogrammer, samt interne verktøy i forbindelse med å gjennomføre årlig review av bankens bedriftskunder. En årlig gjennomgang av kundens kredittprofil innebærer å oppdatere seg på årsrapporter og bedriftens finansielle situasjon for å kunne si noe om hvorvidt kunden skal beholde sin nåværende kredittrating fra SEB eller om kunden er kvalifisert til høyere eller lavere rating, som igjen påvirker kundens lånevilkår.

Vi har også fått ta del i flere ulike prosjekter for andre enheter i banken, som Real Estate Finance, Shipping Finance og I&CA, som er bankens industri- og bedriftsanalyseteam.  I samarbeid med disse avdelingene har vi jobbet med forberedelser av markeds- og industrianalyser, utarbeidet rapporter og oppdatert kundebasesystemer.

Det å jobbe med mange forskjellige selskaper i ulike industrier har vært utrolig lærerikt og spennende, og vi gleder oss til resten av sommeren her i SEB.

- Frederikke Kragerud og Amina Resch