Gå til søkefunksjon Gå til innhold

Du må bruke en annen nettleser. For å bruke våre webtjenester kan du isteden bytte til en av disse nettleserne: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox. Les mer om anbefalte nettlesere.

Id-krav ved handel med verdipapirer – LEI

Alle juridiske personer som skal handle finansielle instrumenter må ha en global identitetskode. Denne kalles LEI (Legal Entity Identifier). Koden er 20-sifret og består av tall og bokstaver.

Kravet til LEI ved derivathandel reguleres av EMIR (European Markets and Infrastructure Regulation), men vil også omfatte alle andre finansielle instrumenter (unntatt fondsandeler) når MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive)innføres i Norge. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilialen (SEB) vil være forpliktet til å følge disse reglene selv om de antakelig ikke vil være fullt ut implementert i norsk lovgivning innen EU-fristen.

Spørsmål og svar om LEI

Legal Entity Identifier (LEI) er et internasjonalt organisasjonsnummer for juridiske personer, som skal følge med alle transaksjoner når disse blir gjort og rapportert til myndigheter i de enkelte landende innenfor EU/EØS uansett hvor i verden en handel gjennomføres.

Koden er 20-sifret og består av tall og bokstaver.

Kravet til LEI ved derivathandel reguleres av EMIR (European Markets and Infrastructure Regulation), men vil også omfatte alle andre finansielle instrumenter (unntatt fondsandeler) når MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive)innføres i Norge.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilialen (SEB) vil være forpliktet til å følge disse reglene selv om de antakelig ikke vil være fullt ut implementert i norsk lovgivning innen EU-fristen.

Nei. LEI gjelder kun for selskap.

Nei. Så lenge dere kun handler fond, er ikke LEI nødvendig.

Derskom du er usikker på om du har et LEI nummer eller ikke, kan du søke etter ditt selskap hos GLEIF.

GLEIFs site

LEI utstedes av forskjellige foretak (Local Operating Unit) og du kan finne en fullstendig liste på www.leiroc.org. Av disse foretak kan bl.a. nevnes: Euronext Dublin, NordLEI, WM Datenservice, London Stock Exchange Group og GMEI Utility.

Vi anbefaler ingen spesielle tilbydere, men under vil du finne link til noen tilbydere som ofte er brukt i Norden:

Det koster ca EUR 150- 250 å opprette en LEI-kode, og EUR 100 i årlig gebyr.

Dersom vi ikke har fått registrert deres LEI vil vi ikke ha anledning til å utføre transaksjoner for dere.

Nei. LEI må fornyes av selskapet selv årlig.

En juridisk person trenger kun et LEI nummer som kan registreres hos alle de banker og verdipapirforetak man benytter. Dersom dere har registrert LEI hos andre institusjoner kan denne også benyttes hos oss.

Vi ber om at dere sender oss informasjon om deres LEI snarest mulig pr e-post til: kundeservice.mifid@seb.no.