Gå til søkefunksjon Gå til innhold

Er du ikke fornøyd?

Vi er opptatt av å gi våre kunder service i verdensklasse. Det er derfor viktig for oss å få tilbakemelding dersom vi ikke når opp til denne standarden.

Hvis du er misfornøyd med håndteringen av deg som kunde, eller en tjeneste eller produkt som SEB har levert eller tilbudt, vil vi gjerne høre fra deg.

For å være sikre på at vi har forstått hva du klager på og dine ønsker, ber vi deg om å sende oss klagen skriftlig.

  • Dersom du er privatkunde og har tilgang til vår nettbank kan du sende klagen via meldingsfunksjonaliteten i nettbanken.
  • Hvis du ikke har tilgang til vår nettbank, kan du sende klagen per e-post til klage@seb.no eller per post til:
    Skandinaviska Enskilda Banken
    Postboks 1843 Vika
    0123 Oslo
  • Vi gjør oppmerksom på at e-post ikke utgjør en sikker kanal for kommunikasjon. Derfor bør du unngå å sende sensitive opplysninger via e-post.

Hva skjer videre?

Du vil motta en bekreftelse fra oss på at klagen er mottatt. Der vil du samtidig få informasjon om forventet behandlingstid samt dine muligheter å klage til Finansklagenemnda og Verdipapirforetakenes Forbunds Etisk råd.

SEB har en særskilt funksjon som er ansvarlig for behandling av alle kundeklager. Funksjonen skal sikre en konsekvent og objektiv håndtering av klagen der vi tar høyde for dine interesser og mulige interessekonflikter. Vi samler all relevant informasjon og gjør en helhetlig vurdering av klagen slik at klagen blir undersøkt grundig og effektivt. Vanligvis vil klagen være behandlet innen to arbeidsdager og du vil høre fra oss med en gang den er ferdigbehandlet. Hvis vi av noen grunn trenger mer tid til å behandle klagen vil du uansett innen to arbeidsdager få beskjed om dette, grunnen til forsinkelsen og når klagen er forventet å være behandlet. Du vil bli informert om vår beslutning. Hvis beslutningen ikke imøtekommer dine forventninger, vil du få beslutningen skriftlig med en redegjørelse for begrunnelsene bak beslutningen. Du vil da også få informasjon om dine muligheter til å klage til Finansklagenemnda, Verdipapirforetakenes Forbunds Etisk råd og til alminnelig domstol.