Gå til søkefunksjon Gå til innhold

Personvern

SEB er blant annet gjennom lov og forskrift pliktig til å innhente omfattende informasjon om våre kunder.

Vi behandler kun dine personopplysninger for bestemte formål og når vi har et rettslig grunnlag for å gjøre det. Den vanligste grunnen til hvorfor vi behandler dine personopplysninger er for å dokumentere, administrere og oppfylle avtaler med deg som kunde. 

Personopplysninger som registreres i SEB skal vi i hovedsak motta direkte fra deg som kunde. Dersom vi ønsker å innhente opplysninger som ikke er nødvendige for ivaretakelse av avtaleforholdet, vil du bli informert om at det er frivillig å gi fra seg opplysningene og hva de eventuelt vil bli brukt til.

Rett til innsyn

Du kan bestille innsyn i personopplysningene som banken har lagret om deg. Det som rapporteres vil kun være personopplysninger som Skandinaviska Enskilda Banken (publ) Oslofilialen er anvarlig for. For å få tilgang til dataene, benytter vi bankens søkefunksjoner. Dersom din henvendelse gjelder innsyn i personopplysninger relatert til våre kredittkort, ber vi deg om å kontakte sebkort@seb.se.

Kontakt oss

Har du spørsmål vedrørende dine personopplysninger kan du gjerne kontakte oss.

Personvern og våre kredittkort

Har du spørsmål rundt noen av våre kredittkort er kontaktadressen CSspesialister@sebkort.no

Personvernombud

Vårt personvernombud kan kontaktes på personvernombud@seb.no