Summer Internship 2020

Summer Internship 2020

Søknadsfristen for summer internship 2020 er 1. september 2019.
Det vil være mulig å søke fra begynnelsen av august. Søk her

Har du påbegynt studiene og ønsker praktisk erfaring fra finans?

Som Summer Intern i SEB får du muligheten til å lære av eksperter innen finans i en av Nordens ledende Corporate og Investment-banker. Du vil være en verdifull bidragsyter til våre team og samtidig få en unik mulighet for å bygge nettverk og etablere nye verdifulle relasjoner.

Rekrutteringsprosess


Hver høst rekrutterer vi studenter til neste sommers internship.

Avhengig av hvor du studerer vil vi ha førstegangsintervjuer på telefon/Skype, og andregangsintervjuer i Oslo. For de som er langt unna Norge er det mulig å gjennomføre hele rekrutteringsprosessen over Skype.

Alle kostnader i forbindelse med reise vil bli dekket av oss.

Programmet 


Vårt internship program strekker seg over 8-10 uker fra midten av juni til midten av august, avhengig av skolestart og –slutt. Internshipet starter med en uke i Stockholm, hvor interns fra hele organisasjonen møtes for en lærerik uke med teambuilding, foredrag, caser og nettverksbygging. I løpet av sommeren vil våre norske interns jobbe på kontoret i Oslo og ta tak i utfordringer og oppgaver knyttet til vår lokale business. Internshipet avsluttes i Stockholm, der alle får presentert hva de har jobbet med gjennom sommeren.

I løpet av sommeren vil du gjennom guiding av en mentor få verdifull erfaring i flere aspekter innenfor finans; du vil få en bred forståelse av SEBs virksomhet, samt muligheten til å utforske karrieremuligheter. Du vil også delta på SEB’s Academy, et utdanningsprogram bestående av foredrag fra våre fremste eksperter fra ulike forretningsområder, med innslag av casekonkurranser og Simulation Games.

Dere vil også treffes i et ukentlig, uformelt Intern Forum, for å dele erfaringer og problemstillinger dere møter gjennom sommeren.

Det vil være mulig å ta en uke ferie i løpet av sommeren.

Om du lurer på hvordan hverdagen som intern er kan du lese om hvordan tidligere interns har hatt det her.

Hva ser vi etter?


Du er genuint nysgjerrig, ivrig og ønsker å lære, og kan jobbe effektivt under press. Du er kreativ, men samtidig analytisk og detaljorientert. Du er en initiativtager med sunt konkurranseinstinkt, god dømmekraft og høy personlig integritet.

Vi søker de som er i slutten av en bachelorgrad eller snart er ferdig med en mastergradutdannelse eller tilsvarende, gjerne innen økonomi, finans, sivilingeniør eller med bakgrunn fra andre fagdisipliner som matte, fysikk, teknologi. Alle kandidater bør ha et høyere karaktersnitt, med særlig vekt på kvantitative fag, gode kommunikasjonsferdigheter i norsk og engelsk, og et ønske om å lære mer om finans.

Finansnæringen er i hurtig endring. Rasjonalisering og automatisering står sentralt i dagens finansmarked. Stadig større datamengder er tilgjengelige nærmest i realtid og automatisert prosessering er en nødvendighet. Kandidater med programmeringserfaring oppfordres til å søke. Det er imidlertid viktig med interesse for samfunn og økonomi for å kunne se problemstillingene i perspektiv.

For den rette unge kvinnen eller mannen er dette en unik mulighet til å se hvordan det er å jobbe i et internasjonalt miljø og å få et innblikk i SEB som en mulig fremtidig arbeidsgiver. 

For studenter i Oslo vil det også være mulighet for deltidsarbeid gjennom året. 

Disse avdelingene søker summer interns


Følgende avdelinger skal ha summer internships sommeren 2020:

  • Corporate Finance
  • Client Account Management
  • Research (Markets)

Du kan søke på flere avdelinger, men vi ber om at du presiser hvilke avdelinger du er mest interessert i. 

Corporate Finance tilbyr finansiell rådgivning i forbindelse med nordisk-relaterte fusjoner, oppkjøp og egenkapitaltransaksjoner, til både nordiske og ikke-nordiske kunder. Gjennom sommeren vil du være en integrert del av ulike deal-team og støtte det daglige arbeidet på en rekke emner, som innsamling og bearbeiding av informasjon, utføring av industrianalyser, finansiell modellering og verdivurdering av selskaper, forberede selskapsanalyser og bistå i utarbeidelsen av transaksjonsdokumenter. Et internship hos SEB vil eksponere deg for et bredt spekter av bransjer og transaksjonsstrukturer, i tillegg til å utvide din forståelse av finansmarkedene. De daglige arbeidsoppgavene kan variere betydelig fra dag til dag, og det forventes at du er en hardtarbeidende, selvgående person som liker utfordringer og får ting gjort.

Client Account Management (CAM) følger opp bankens store bedriftskunder innenfor diverse industri, næringseiendom, shipping og finansinstitusjoner, i tillegg til bankens Private Banking-kunder. Arbeidsoppgaver innebærer håndtering av alle typer risiko knyttet til kundenes bruk av bankens produkter og tjenester. Våre Summer Interns vil jobbe tett med kundeteamet (kundeansvarlig, Account Manager, industrianalytiker og ulike produktspesialister) for å utvikle kundeporteføljen i Norge. Oppgavene vil være varierte og inkluderer alt fra "Know-your-client"-aktiviteter til kredittprosessen for å etablere eller fornye kredittlinjer for bankens kunderelasjoner, blant annet utarbeide kredittsøknader og kredittanalyser for kunder, industrianalyser og presentasjoner. Som "Account Manager" i SEB får du en utmerket mulighet til å lære om bank- og finansmarkedet, og god innsikt i kundebehov og bankens produkttilbud og leveranse av tjenester. Gjennom samarbeidet med erfarne "bankers" opparbeider du kreditt- og riskforståelse og etablerer et bredt nettverk, spesielt innenfor SEBs Corporate banking-virksomhet.

Research (Markets) sitt mål er å tilby institusjonelle, globale investorer uavhengige, rettidige, verdiøkende researchprodukter og tjenester knyttet til nordiske selskaper, basert på omfattende kunnskap om bransjer, bedrifter og finansmarkedene. Vår research representerer 95 % av markedsverdien i regionen, og dermed dekker vi alle selskaper som er relevante for institusjonelle investorer. Som intern vil du jobbe tett med våre analytikere for å identifisere investeringsmuligheter for våre kunder, samt analysere selskaper og bransjer. Normalt vil man få muligheten til å ta et dypdykk i en av sektorene, som olje, shipping eller tech. Oppgaver vil blant annet omfatte research, analyse, finansiell modellering og utarbeidelse av presentasjoner

I tillegg kan du få muligheten til å jobbe med flere produkter og problemstillinger innenfor Markets, blant annet optimalisering av kapitalstruktur, kvantifisering og styring av finansiell risiko; analyse av norsk økonomi, norske statsrenter og den norske kronen mot andre valutaer; det norske obligasjonsmarkedet og oljemarkedet.

Om du lurer på hva forskjellen mellom de ulike avdelingene og jobbene egentlig er, kan du lese om hvordan årets summer interns  og tidligere interns har hatt det her. Du kan enten ta direkte kontakt med dem via Facebook  eller send en mail til caroline.heiberg@seb.no, så vil du bli satt i kontakt med noen av dem.