Gå til søkefunksjon Gå til innhold

Du må bruke en annen nettleser. For å bruke våre webtjenester kan du isteden bytte til en av disse nettleserne: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox. Les mer om anbefalte nettlesere.

Ida Dyrseth - Equity Research

Studiested: OsloMet 
Linje: Fullført Bachelorgrad i Economics and Business Administration


Min arbeidshverdag

I sommer har jeg hatt veldig varierte arbeidsoppgaver. Jeg ble i utgangspunktet satt til å arbeide med Shipping-selskaper. Her jobbet jeg hovedsakelig i Excel med analysemodeller og verdsettelse av flåten til ulike selskaper. Deretter fikk jeg muligheten til å være med på å ta opp dekning av et nytt selskap i en annen sektor. Her har jeg jobbet mer kvalitativt og skrevet om selskapets produkter, virksomhet, samt relevant forskning på temaet. Videre har jeg hatt et par andre oppgaver der jeg har jobbet med å lage modeller for å analysere markedet og børsindekser. Med andre ord – veldig mye gøy! Dette gjør at læringsutbyttet er veldig stort og dagene går fort da det er så mye å sette seg inn i. Jeg er veldig fornøyd med at jeg har både kvalitative og kvantitative arbeidsoppgaver, da dette gir stor variasjon i dagene. Jeg har mye selvstendighet i prosjektene jeg jobber med, hvilket gjør at jeg i stor grad kan legge opp arbeidsdagen min selv ut ifra når jeg ønsker å jobbe med hva.

Arbeidsdagen starter tidlig om morgenen med morgenmøter der analytikerne går gjennom relevante nyheter og caser de jobber med. Dette er en fin start på dagen da man får innblikk i hva som skjer i finansmarkedene, samt en god måte å få kjennskap til ulike selskaper på. Flere ganger i uken har intersene møter med ansatte fra andre avdelinger i banken der målet er at vi skal bli kjent med avdelinger vi ikke jobber i selv. Dette er en veldig god mulighet til å få innsikt i hvordan banken fungerer og hvilke spennende muligheter man har. 


Største overraskelse så langt

Jeg er veldig positivt overrasket over tilliten jeg har blitt vist siden første dag. Jeg har fått komplekse, utfordrende og godt gjennomtenkte arbeidsoppgaver. Det er tydelig at analytikerne jeg jobber med ønsker at jeg skal få et så stort læringsutbytte som mulig. Videre er det en veldig flat struktur, hvilket gjør at jeg alltid føler meg komfortabel med å spørre om hjelp dersom jeg måtte trenge det.