Gå til søkefunksjon Gå til innhold

Vi støtter nye ideer for en bærekraftig verden

Etter å ha dedikert oss til å hjelpe gründere i over 160 år, har vi kunnskapen som kreves for å hjelpe deg med å lykkes

SEB ScaleCenter

SEB ScaleCenter er en pro-bono Inkubator for bærekraftige vekst-selskaper innenfor sentrale norske industrier som energi og hav. Selskapene får kontorplass hos oss på Filipstad Brygge i 12mnd, samt tilgang til nettverk, kunnskap og kompetanse innad i banken.

SEB ScaleCenter tilbyr et Advisory Board bestående av ansatte fra ulike deler av banken som fungerer som sparringspartnere og døråpnere for selskapene. Utover dette Advisory Boardet kan også SEBs ansatte, i arbeidstid, bidra inn mot selskapene med sin egen kunnskap og kompetanse. Det kan være innspill til finansielle modeller, prising, kapitalstruktur, finansiering og mye mer.

Hva er en inkubator?

En inkubator disponerer ressurser som kan stilles til disposisjon for entreprenører som forsøker å realisere innovasjoner og å skape virksomhet. Eksempler på slike ressurser er kontorfasiliteter og administrative tjenester, hjelp til organisasjonsutvikling og gjennomføring av entreprenørielle satsinger, hjelp til å bygge eksterne nettverk og internasjonale kontakter. (Kilde SNL.no)

Som et ungt cleantech-selskap har det vært veldig verdifullt for Glint Solar å sitte på ScaleCenter gitt kompetansen som finnes i SEB. Vi har fått veldig god støtte og innsikt fra SEBs ansatte innenfor sustainability og fornybar energi. Det er også positivt å kunne sparre med de andre selskapene på ScaleCenteret og utveksle erfaringer.
Being part of SEB ScaleCenter in Oslo and accessing top expertise within the SEB network/employees has been of fantastic value to Farmforce. We have received assistance on our financials, been connected to global industrial players and given the office space needed to grow our business. Within our time in the SEB ScaleCenter and with the assistance we have received, Farmforce has more than doubled the number of employees and manifested our position as a global leading agri-tech company bringing data with purpose.

Kontakt oss

Vil du vite mer om vårt ScaleCenter eller tenker du at ditt start-up ville passet perfekt inn i vår modell? Ta gjerne kontakt med oss. 

Johannes Breivik

Våre bidragsytere

Gjennom ScaleCenter får selskapene pro-bono advokat hjelp fra Simonsen&VogtWiig, coaching og kulturbygging fra GetHuman og prosjektoppgaver fra Start NHHs Remote Workforce.

Våre nettverkspartnere

Våre nettverkspartnere spiller inn eller tar imot selskaper fra  SEBs ScaleCenter.