Nettbank Privat

Kontakt

Sentralbord: 22 82 70 00

Alle telefonnumre og adresser

Finansportalen

Du kan sammenlikne våre priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen.no

Verdensøkonomien i bedring

Verdensøkonomien har fortsatt den positive utviklingen de siste månedene. Signalene fra sentiment-indikatorene er blitt bekreftet av harde fakta, spesielt i euro-sonen, Kina og Japan, i følge SEBs økonomer i september-utgaven av Nordic Outlook, en rapport som utkommer hvert kvartal.

Les hele rapporten her

Vil være størst innenfor fornybar energi og infrastruktur

Grønne investeringer, fornybar energi og infrastruktur er stadig viktigere satsingsområder for SEB i Norge, som nå er en av de største kapitaltilbyderne til vindkraftprosjekter. Det var SEB i samarbeid med Verdensbanken som i 2007/2008 utviklet konseptet grønne obligasjoner, og banken sikter nå på å videreutvikle sin posisjon til å bli den største kapitaltilbyderen innen fornybar energi og infrastruktur.

Les mer

Research

Vi legger ned over 7000 timer per måned på å analysere børs- og finansmarkedet. Våre analytikere deltar i rundt 1.000 kundemøter hvert år, identifisere trender, genererer en rekke investeringsideer, og sikrer at forskning og analyse  som vi gir er relevant og tidsriktig . 

Les våre rapporter