Gå til søkefunksjon Gå til innhold

Statistisk informasjon relatert til PSD 2

Regnearket under viser statistikken over responstider og oppetid for betalingstjenestens brukergrensesnitt i banken i henhold til PSD 2-forskriften.

Denne informasjonen kan endres fra tid til annen.