Markets - Håkon

Studiested: Handelshøyskolen BI
Linje: Siviløkonom, 2. kull

Min arbeidshverdag
Arbeidsdagen starter kl. 07:55 med kaffe og morgenmøte i regi av Markets. Morgenmøtet består av innlegg fra analytikerne hvor oppdateringer på ulike selskaper og markedet står i fokus. Morgenmøtet er en unik mulighet til å få med seg hva som rører seg i markedet og hvilke faktorer analytikerne ser på når de verdsetter selskaper.

Deretter går veien videre til pulten, også kalt «desken» hvor jeg er så heldig å ha fått sitte ved siden av sjefen i Markets. I Markets avdelingen er jeg en del av Credit Sales teamet som jobber med kjøp og salg av obligasjoner. Jeg har så langt bistått obligasjonsmeglerne og kredittanalytikerne med oppgaver forbundet med renteswapper, obligasjonsemisjoner, kundelister og informasjonsinnhenting. Arbeidshverdagen er varierende i den forstand at jeg jobber med ulike arbeidsoppgaver samtidig, som har forskjellige tidsfrister. Det var spesielt motiverende å jobbe vitende om at arbeidet var verdifullt for de andre i teamet.

I tillegg til de ulike arbeidsoppgavene fikk vi delta på SEB’s Summer Academy. Her fikk vi en innføring i de ulike avdelingene i banken. Dette var spesielt lærerikt da vi fikk et unikt innblikk i hvordan de forskjellige avdelingene jobber ut mot kundene. I forhold til det man lærer på skolen om finans, har det vært veldig lærerikt å se hvordan det fungerer i arbeidslivet.

Største overraskelse så langt
Det jeg ble mest overrasket over var tillitten, ansvaret og vanskelighetsgraden av arbeidsoppgavene jeg fikk. Jeg ble kastet rett ut i det, og det var ekstremt artig og lærerikt. Jeg har også fått være med på kundemøter og selskapspresentasjoner. I tillegg ble jeg også overrasket over hvor lav terskelen var for å gå bort til de ansatte å stille spørsmål , og hvor interessert de var i å lære bort. Oppfatningen min om miljøet var litt stivt, men der viste det seg at jeg tok feil. Jeg ble også overrasket over hvor store SEB er i Norge med over 400 ansatte.

Vil du bli Summer Intern i SEB? Søk her