Research - Håkon

Studiested: NTNU
Linje: IndØk, 3. kull

Min arbeidshverdag
Arbeidsdagen starter gjerne med et morgenmøte. Her pitches dagsaktuelle temaer som gir innblikk i hva som skjer både globalt og nasjonalt. Etter dette går man i gang med det daglige arbeidet. I sommer har jeg jobbet med en analyse av IMO 2020, som er en kommende drivstoffregulering innen shipping. Her studerer jeg de ulike konsekvensene av denne reguleringen, og jeg oppfordres jeg til å tenke kreativt og å se problemstillingen fra flere sider. Jeg får oppfølging av en mentor to dager i uken, og jeg har fått være med i kundemøter hvor kundene har delt sine spørsmål og sitt syn på reguleringen. I arbeidet mitt setter jeg meg inn i flere aspekter av olje og shipping, derav spesielt raffineringsindustrien og transportflyten av petroleum i verden.

Lunsj og ettermiddag kombineres ofte med faglige arrangementer, noe som har gjort at vi har fått innblikk i hva de ulike avdelingene jobber med. Utenom dette har det blitt arrangert Intern Forum hvor en intern ukentlig arrangerer mat og drikke for resten av internsene. Dette har bidratt til å gjøre arbeidsdagen både variert og spennende.

Største overraskelse så langt
Å få møte noen av verdens største kapitalforvaltere i London lå en del utover forventningene! Ellers er jeg overrasket over graden internsene er blitt engasjert gjennom sommeren. Alt fra å jobbe med aktuelle problemstillinger, delta i promoteringen av neste års Summer Internship, til å følge kvartalstall-presentasjoner til selskaper. Dette har gjort at jeg har kommet tett på SEB og følt meg som en fast ansatt under hele oppholdet.

Flaueste øyeblikk
Jeg kverulerte med tiårig oljeanalytiker Bjarne Schieldrop på at Brent-oljen var klassifisert som lett (den mest kjente typen råolje). Jeg hadde lest feil i forkant og var overbevist om at den var klassifisert som middels. Typisk så stoler jeg mer på meg selv enn en som har jobbet med olje i 10 år, noe som gjorde situasjonen litt pinligere enn nødvendig.