Corporate Finance - Peter

Studiested: Handelshøyskolen BI
Linje: MSc in Business, 5. kull

Min arbeidshverdag
Dagen starter som regel med kaffe og morgenmøte i regi av Markets kl. 07:55. Der er det noen som gjennomgår aktuelle hendelser som har skjedd i markedet, presentasjoner av utvalgte selskaper og deres fremtidige utsikter, og i noen tilfeller presentasjoner fra kundene selv.

Deretter flytter vi oss tilbake til vår avdeling, hvor vi tilfeldigvis også har husets beste kaffe. Som intern i Corporate Finance bistår man med oppgaver forbundet med noteringer, transaksjoner, fusjoner og oppkjøp. Dette kan inkludere presentasjonsarbeid, modellering, og analyser av industri og selskaper. Dagene varierer i den forstand at man jobber med flere store og små oppgaver samtidig, og med ulike tidsfrister. Det medfører dermed at det blir noen lange arbeidsdager, da det kan hende at det er noe som skal være klart til et møte morningen etter.

Største overraskelse så langt
Jeg ble positivt overrasket over mengden tillit jeg fikk til å være selvstendig med arbeidet mitt, da dette er noe jeg verdsetter høyt og noe jeg mener er viktig for egen læring og progresjon.

Flaueste øyeblikk
Deltok på den ukentlige treningen som holdes av en kjent norsk hockeyspiller, og ikke å være i stand til å komme seg helt hjem fordi man ikke har krefter igjen i beina.