Summer Internship 2018

Fristen for å søke Summer Internship 2018 har nå gått ut.

Følgende avdelinger skal ha summer internships sommeren 2018:

  • Corporate Risk Advisory & Analytics
  • Securities Research
  • Corporate Finance
  • Client Coverage
  • Strategy Team

 

Corporate Risk Advisory & Analytics tilbyr rådgivning for bedriftskunder på kapitalstruktur og risikostyring. Teamet samarbeider tett med kapitalmarkeds-, valuta-, råvare- og rentederivat-teamene, samt de ulike avdelingene innenfor både Corporate og Investment banking. Vi søker studenter som er interessert i internship som risiko- og kapitalstrukturrådgiver. Som Intern vil du være en verdsatt bidragsyter til teamet og oppgaver vil blant annet omfatte research, analyse, finansiell modellering og utarbeidelse av presentasjoner. Typiske problemstillinger teamet fokuserer på er gjeldskapasitet, optimalisering av kapitalstruktur, og kvantifisering og styring av finansiell risiko.

Securities Research tilbyr institusjonelle og globale investorer uavhengige, rettidige, verdiøkende researchprodukter og tjenester knyttet til nordiske selskaper, basert på omfattende kunnskap om bransjer, bedrifter og finansmarkedene. Vår research representerer 95 % av markedsverdien i regionen, og dermed dekker vi alle selskaper som er relevante for institusjonelle investorer. Som Intern vil du jobbe tett med våre analytikere for å identifisere investeringsmuligheter for våre kunder, samt analysere selskaper og bransjer.

Corporate Finance tilbyr finansiell rådgivning på nordisk-relaterte fusjoner, oppkjøp og egenkapitaltransaksjoner, til både nordiske og ikke-nordiske kunder. Vi søker etter studenter som er interessert i Summer Internship som analytiker. Gjennom sommeren vil du være en integrert del av ulike deal-team, støtte det daglige arbeidet på en rekke emner, som innsamling og bearbeiding av informasjon, utføring av industrianalyser, finansiell modellering og verdivurdering av selskaper, forberede selskapsanalyser og bistå i utarbeidelsen av transaksjonsdokumenter. Et internship hos SEB vil eksponere deg for et bredt spekter av bransjer og transaksjonsstrukturer, i tillegg til å utvide din forståelse av finansmarkedene. De daglige arbeidsoppgavene kan variere betydelig fra dag til dag, og det forventes at du er en hardtarbeidende person som liker utfordringer.

Client Coverage har kundeansvar for bankens store bedriftskunder, næringseiendom, shipping og finansinstitusjoner, herunder oppfølging av samlet kredittrisiko og kundelønnsomhet for hver kunderelasjon. Vi søker studenter som er interessert i internship som Account Managers. Våre Summer Interns vil jobbe tett med kundeteamet (kundeansvarlig, Account Manager, industrianalytikere og ulike produktspesialister) for å utvikle kundeporteføljen i Norge. Oppgavene vil være varierte og inkluderer blant annet utarbeidelse av kredittsøknader og kredittanalyser for nye og eksisterende kunder, industrianalyser og presentasjoner. Som Account Manager i SEB får du en utmerket mulighet til å lære om bank og finansmarkedet, opparbeide deg god kredittforståelse og etablere et bredt nettverk.

Strategy Team består av tre senior- og en junioranalytiker. Teamet dekker analyse av norsk økonomi, norske statsrenter og den norske kronen mot andre valutaer. Videre dekker teamet det norske obligasjonsmarkedet samt utsikter for oljepris og oljemarkedet som et viktig element i det hele. Teamet rådgir bedrifter og finansielle institusjoner både nasjonalt og internasjonalt. Vi legger vekt på kunnskaper i matematikk og realfag når vi ser etter summer interns. Finansnæringen er i hurtig endring. Rasjonalisering og automatisering står sentralt i dagens finansmarked. Stadig større datamengder er tilgjengelige nærmest i realtid og automatisert prosessering er en nødvendighet. Kandidater med programmeringserfaring vil således bli foretrukket. Det er imidlertid viktig med interesse for samfunn og økonomi for å kunne se problemstillingene i perspektiv.

Les mer og søk her.