Trading Strategy - Frida

SEB's strategy team er en del av Markets, som blant annet dekker analyse av norsk økonomi, det norske obligasjonsmarkedet og utsikter for oljepris og oljemarkedet. Ukentlig produseres analyser som leveres til norske og internasjonale kunder.

Som Summer Intern i Strategy har jeg jobbet med automatisering av analyse. Jeg har brukt programmering til å sette opp et rammeverk for helautomatisert analyse som kan produseres og sendes ut til kunder like etter at ny informasjon blir publisert hos ulike kilder. I løpet av sommeren har to rapporter blitt satt i produksjon. Disse genereres ukentlig og sendes ut til utvalgte mottakere.

Prosjektet innebar veldig variert arbeid. Noe av jobben var teknisk utfordrende og gikk ut på å finne gode IT- og programmeringsløsninger mens en annen del av jobben var å vurdere selve innholdet i analysen. Det ble en spennende kombinasjon av programmering og finans hvor jeg ble gitt mye tillit og ansvar.

Jeg har hatt en utrolig spennende og lærerik sommer i SEB og anbefaler på det sterkeste neste års summer internship.

- Frida Bruun