Securities Research (Markets) - Sondre, Eirik og Emil

Securities Research er en avdeling innenfor Markets som analyserer ulike finansielle instrumenter – hovedsakelig egenkapital og gjeld – av interesse for banken og bankens kunder. Hovedoppgaven er å ha en oversikt og formening om ulike sektorers tilstand og framtidsutsikter både på bransje- og selskapsnivå. Dette kommuniserer analytikeren videre til kunder, meglere og avdelinger og funksjoner i banken. Det som har overrasket oss, er at analytikerjobben har flere dimensjoner enn hvordan jobben ofte fremstilles. Mange er kanskje av den oppfatning om at dagen tilbringes dypt begravet i et excelark – og dette er delvis korrekt – men det jobbes langs betraktelig flere akser enn som så. Analytikeren skal fungere som en link mellom, eller sparringspartner for, både investorer, selskaper, meglere og Corporate Finance-avdelingen. En analytiker er derfor eksponert for betraktelig mer enn kun excelformler og rapportproduksjon. 

I sommer har vi tre fått bistå analytikerne i SEB som dekker aquaculture-, shipping- og olje-industrien. Arbeidsoppgavene så langt har omfattet både løpende rutinearbeid, ad hoc-oppgaver og større prosjekt. Sondre jobber blant annet med den årlige E&P-rapporten, som enkelt fortalt tar temperaturen på den globale oljeindustrien. Emil jobber blant annet med å undersøke tilstanden i oppdrettsselskapene i Chile, og Eirik har jobbet med både selskaps- og bransjeanalyse innenfor shipping.

Det å jobbe på detaljnivå innenfor en sektor med så erfarne folk er utrolig spennende og lærerikt, og vi gleder oss til å lære enda mer før sommeren er over.

- Emil Tønsberg, Eirik Rafdal og Sondre Halsteinsli