Corporate Risk Advisory & Analytics - Lasse

Corporate Risk Advisory & Analytics (CRA&A) er en del av SEB Markets, og tilbyr rådgivning for bedriftskunder på finansiell risikostyring og kapitalstruktur. Arbeidet er ofte prosjektbasert og gjøres i tett samarbeid med bankens kunder og andre avdelinger i SEB. CRA&A jobber mye sammen med teamene innenfor valuta-, råvare- og rentederivater, i tillegg til Investment Banking. Typiske problemstillinger dreier seg om kvantifisering og styring av finansiell risiko, hedging-strategier, optimalisering av kapitalstruktur og gjeldskapasitet.

I sommer har jeg vært så heldig å få være en del CRA&A-teamet som består av tre personer i tillegg til meg selv. Jeg har satt spesielt stor pris på variasjonen i arbeidsoppgavene og muligheten til å lære mye forskjellig.

De to første ukene fikk jeg være med på et kundeprosjekt hvor oppgaven min var å utarbeide presentasjonsmateriale. Videre gikk jeg gjennom flere opplæringsmoduler, blant annet innenfor finansiell modellering, statistikk, valuta og Excel. Disse modulene har til hensikt å gjøre nyansatte ved CRA&A kjent med hvilke type problemstillinger det ofte jobbes med og de viktigste verktøyene som brukes. Utover sommeren har jeg jobbet mye med et eget prosjekt som dreier seg om å kartlegge hvordan selskapene på OBX-indeksen hedger renter, valuta og råvarer.

I andre halvdel av internship-programmet har jeg også tilbrakt drøyt to uker i en annen avdeling i Markets, som heter Equity Placements & Financing. Her har arbeidsoppgavene inkludert analyse og utarbeidelse av presentasjoner med selskapsprofiler og investeringscase.

Jeg har lært masse om mye, og har trivdes veldig godt i sommer. Jeg kan varmt anbefale et internship i SEB og CRA&A.

- Lasse Samuelsen Bøe