Corporate Finance - Maria og Tor Erlend

Corporate Finance er en avdeling innenfor SEBs Investment Banking-divisjon. I Corporate Finance jobber man med finansiell rådgivning knyttet til børsnoteringer, fusjoner, oppkjøp og egenkapitaltransaksjoner. Avdelingen jobber tett opp mot selskapenes beslutningstakere for å kunne bistå med å løse et bredt spekter av problemstillinger.

Som Summer Interns har vi hatt arbeidsoppgaver tilsvarende en analytiker på Corporate Finance. Gjennom sommeren har vi samlet og bearbeidet informasjon, utført industrianayser, gjort finansiell modellering og verdsettelse, samt utarbeidet transaksjonsdokumenter.

Dagene i Corporate Finance er veldig varierte og preget av at man har korte tidsfrister og flere prosjekter på en gang. En vanlig dag for oss starter med morgenmøte hos Markets. På morgenmøtet er det en gjennomgang av større hendelser i markedet og presentasjoner av utvalgte selskaper. Etter morgenmøtet er det ofte et kort møte inne på Corporate Finance. Under disse møtene legger alle frem hva de jobber med og hvordan prosjektene går. Videre utover dagen varierer arbeidsoppgavene mye fra prosjekt til prosjekt, noen dager er det mye presentasjonsarbeid og modellering, mens andre dager er mer preget av møter hos klient eller med andre meglerhus.

Corporate Finance-avdelingen i SEB er 18 stykker. Det er et stort spenn i bakgrunn og personlige interesser som skaper et både lærerikt og morsomt arbeidsmiljø.

Vi har hatt en veldig bra sommer i SEB og anbefaler på det sterkeste å søke dette internshipet til neste år!

- Maria Sæther og Tor Erlend Bognæs