Summer Internship 2016

Sommeren 2016 hadde vi 10 summer interns, fordelt på avdelingene Corporate Finance, Markets og Client Coverage. I videoene under kan dere se hva de brukte sommeren sin på.

Magnus: Corporate Finance

An-Magritt og Jørgen: Equity Research

Gaute: Client Coverage

Marthe: Macro Research

Tommy: Corporate Risk Advisory & Analytics

Øyvind: Corporate Risk Advisory & Analytics

Philip: Client Coverage