Gå til søkefunksjon Gå til innhold

Du må bruke en annen nettleser. For å bruke våre webtjenester kan du isteden bytte til en av disse nettleserne: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox. Les mer om anbefalte nettlesere.

Material Mapper (Alumni)

Material Mapper har utviklet et digitalt prosjektverktøy som muliggjør ombruk av byggematerialer og masser for å redusere CO2-utslippene i bygg- og anleggsindustrien. Ved å bruke data som grunnlag, belyser plattformen vår når, hvor, hvilke typer og mengde byggematerialer- og masser som blir tilgjengelige for ombruk; både nå og i fremtiden. Prosjektverktøyet gir deg oversikt på CO2-regnskap i hele bygg porteføljen eller i en spesifikk konstruksjon, vi samler alle saksdokumenter, ombrukskartlegginger mm.

Med maskinlære og kunstig intelligens henter og strukturerer vi data om bygninger og prosjekter som enten er brukergenererte eller som finnes i offisielle kommunedatabaser. Dette for å gi full oversikt over alle byggeprosesser innenfor et utvalgt område, i tillegg til å motta data på prosjekter fra våre partnere.

Plattformen lar brukere søke opp konstruksjoner via kart og filtrerer etter type bygning, plassering, tidsramme for konstruksjon/dekonstruksjon, typer materialer og masser, og kartet viser i tillegg et satellittbilde av hvert bygge-og-anleggsprosjekt. Videre gir plattformen også informasjon om kontaktpersoner i hvert prosjekt samt muligheten til å chatte med de direkte. Vår algoritme lar oss estimere mengden av materialer som vil bli tilgjengelige for gjenbruk fra en revet, renovert eller nyoppført bygning og lar oss måle besparelse av CO2-utslipp som vil følge av å ombruke materialer kontra kjøp av nye.

For å forenkle en allerede kompleks verdikjede innen ombruk, samler vi alle de essensielle trinnene i én plattform. I tillegg til å tilby industrien ubundet tilgang til omfattende oversikt over byggeprosjekter, har vi også lagt til en markedsplass for kjøp og salg, samt lagring og transport alternativer til plattformen. Dermed kan vi ikke bare forutsi når materialer blir tilgjengelige for å redusere lagringskostnadene, men vi kan også fasilitere for transport av materialene; med beregning av den mest CO2-vennlige ruten fra A til B. Vi knytter oss også til andre kostnads- og CO2-reduserende aktører i bransjen som kan tas i bruk direkte i plattformen.

Les mer på materialmapper.com