Gå til søkefunksjon Gå til innhold

Ocean Oasis

Ocean Oasis utvikler teknologi for bærekraftig, offshore produksjon av drikkevann. Ved bruk av bølgekraft drives en omvendt osmose-prosess ombord i flytende produksjonsanlegg, hvorfra ferskvann pumpes til land.

Med befolkningsvekst og klimaendringer vil vannmangel påvirke over halvparten av verdens befolkning innen 2050, og nærmere en milliard mennesker vil være avhengig av avsaltet sjøvann. Avsalting er en svært energikrevende prosess, og det er derfor helt nødvendig å finne løsninger for drikkevannsproduksjon uten forurensende utslipp.

Ocean Oasis utvikler nå sitt første fullskala testanlegg.

Les mer på www.oceanoasis.co