Structured Derivatives

Gjennom avdelingen Structured Derivatives assisterer banken investorer og forvaltere med risikostyring og skreddersydde avkastingsprofiler.

Våre kunder er primært institusjonelle investorer som for eksempel pensjonskasser og family offices. Løsningene vi leverer er stort sett skreddersydde for en enkelt investors behov og basert på ikke-standardiserte derivater, der både løpetid, utbetalingsprofil, underliggende, valuta eller andre vilkår avviker fra standardiserte produkter. Eksponeringen kan leveres kostnadseffektivt tilpasset investors ønsker og behov, i form av enten verdipapirer (obligasjoner eller warrants), eller som rene opsjonskontrakter.

Våre kunder benytter instrumentene til alt fra å sikre hele eller deler av nedsiden i sin aksjeportefølje, til å investere i produkter der investor optimerer sin avkastningsprofil tilpasset egne forventninger ved for eksempel å motta en større del av kursutviklingen innenfor et intervall mot å gi bort hele eller deler av oppsiden ut over dette.

Avdelingen i Oslo er en del av SEBs globale Structured Derivatives team. Basert på vår virksomhet i Sverige, Norge, Finland, Tyskland, og de Baltiske landende er SEB en av Nordens ledende aktører på området. Dette gir konkurransedyktige priser, og en god oversikt over hvordan institusjonelle investorer i andre og større markeder agerer.