Gå til søkefunksjon Gå til innhold

Du må bruke en annen nettleser. For å bruke våre webtjenester kan du isteden bytte til en av disse nettleserne: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox. Les mer om anbefalte nettlesere.

Oppdatering av kundeinformasjon for Bedriftskunder

Grunnet endringer i det norske regelverket for tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering, samt gjennomføring av AML 4 (EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv), er vi forpliktet til å oppdatere informasjon og legitimasjon på selskaper vi har et kundeforhold til.

View this page in English

Fyll inn skjema her

Hvis alle signaturhavere har BankID

Logg inn med BankID 

Hvis signaturhavere ikke har BankID

Fyll inn uten BankID

Utfylling av digitalt kundeprofilskjema

For at oppdateringen skal bli utført så effektivt og enkelt som mulig ber vi deg om å fylle ut vårt digitale kundeprofilsskjema ved å følge linkene til høyre på denne siden. Vennligst benytt kundenummeret oppgitt av SEB for å logge inn. Det er viktig at utfylling av kundeprofilskjemaet skjer elektronisk og ikke på papir slik at all kundeinformasjon vi har blir oppdatert og riktig.
Linker til skjemaet finner du til høyre på denne siden.

Hvorfor er dette viktig?

Vi gjør oppmerksom på at vi vil kunne bli forhindret fra å gjennomføre transaksjoner knyttet til ditt kundeforhold, jfr. hvitvaskingsloven § 21, dersom vi ikke mottar oppdatert kundeinformasjon fra deg

Viktig informasjon

Vær oppmerksom på at du kun kan logge inn med BankID dersom den/de som signerer for selskapet også har BankID. Dersom signaturhaver ikke har BankID benyttes portalen uten innlogging.

Vennligst les veiledningen vår for utfylling av skjemaet uten BankID
lenger ned på denne siden før du starter

Veiledning

Logg inn med BankID kun hvis den/de som skal signere for selskapet har BankID.

Lagre underveis

Innlogging med BankID vil gjøre det mulig å lagre informasjonen underveis ved å trykke «save your progress» nederst i høyre hjørne. Informasjonen din vil da lagres i 30 dager, og informasjon som ikke er lagret vil forsvinne hvis portalen er inaktiv i 60 minutter. Vi anbefaler deg å lagre kontinuerlig og alltid før du går videre fra oppsummeringen i fane 7. Når du går videre herfra vil du få mulighet til å laste ned oppsummeringen før du signerer dokumentene.

Signering av skjemaet med BankID

Hvis den som fyller ut skjemaet ikke selv kan signere for selskapet, eller hvis det er flere som skal signere for selskapet, kan man dele skjemaet med andre ved å legge inn deres informasjon og e-post i fane 6 under «+Add signatory». De vil da motta en signeringslenke på e-post. Vennligst informer mottaker om dette, slik at han/hun kan være sikker på at lenken ikke er et svindelforsøk.

Signaturhavere må signere innen 30 dager.

Skjema må fylles ut av én person

Kun én bruker bør være innlogget av gangen. Hele skjemaet må fylles ut av en og samme bruker.

 

 

Utfylling av skjema uten BankID

Dersom den/de som signerer for selskapet ikke har BankID, må skjemaet fylles ut uten innlogging. Dette medfører at utfyllingen må gjøres i én omgang, ettersom det dessverre ikke vil være mulig å lagre underveis. Hvis portalen er inaktiv i 60 minutter vil informasjonen du har fylt inn gå tapt. Dette er for å beskytte informasjonen som fylles ut i fravær av personlig autentifisering gjennom BankID. Vi anbefaler deg å se gjennom skjemaet på forhånd ved å bruke fanene for å navigere, slik at du kan forberede informasjonen som vil være nødvendig for å fullføre utfyllingen i én omgang. Når du har fylt ut hele skjemaet og trykker «Next» under oppsummeringen i fane 7 vil det utfylte skjemaet komme opp i utskriftsformat. Dette dokumentet må skrives ut og sendes videre manuelt til den/de som skal signere.

Vennligst forsikre deg om at skjemaet er fullstendig og korrekt utfylt før du går videre fra fane 7. Fra utskriftsformatet vil det ikke være mulig å gå tilbake uten å miste den utfylte informasjonen.

Det kan være avtaler som krever signering som ikke vil være tilgjengelige gjennom portalen uten innlogging med BankID. Vi vil ta kontakt og ettersende disse for signering dersom det er behov for det.

Innsendelse av skjema uten BankID

Når du har fullført, skrevet ut og signert skjemaet ber vi om at det sendes til oss sammen med etterspurte vedlegg per post eller med en sikker e-post-tjeneste.

Vedlegg:

Årsregnskap for de siste tre år (gjelder alle enheter)
Rett kopi av pass for alle signaturhavere
Attesterte passkopier for reelle rettighetshavere og/eller ledelse (gjelder enheter bedt om å identifisere disse i fane 4 i portalen)
Hvis selskapet har et stort antall representanter kan denne informasjonen sendes inn som vedlegg (inkluder navn, rolle, fødselsdato, telefon og e-post for hver representant)
For utenlandske selskap, vennligst legg ved firmaattest og liste over signaturhavere
Kart over organisasjonens eierstruktur, med navn, TIN, land der hver enhet er registrert og eierskap/kontroll (i prosent) for hver juridiske enhet og/eller fysiske person (gjelder enheter bedt om å oppgi dette i fane 4 i portalen)
FI Due Diligence form (for selskap som har mottatt dette sammen med forespørselen om å oppdatere kundeinformasjon)

Postadresse: PB. 1843 Vika, NO-0123, Oslo, Norge

E-post: kyc@seb.no

Kontakt oss

Dersom du har noen spørsmål må du gjerne kontakte oss. Våre åpningstider er mandag til fredag kl 09:00-15:00.