Formiddagsseminar for styremedlemmer i kraftsektoren

Vi har gleden av å tilby styremedlemmer i norsk kraftsektor en gjennomgang av finansielle forhold sentrale for å sikre et kraftselskaps verdier og evne til å levere stabilt utbytte.

Hva du kan forvente av seminaret:

  • En bedre forståelse av sentrale finansielle forhold
  • Innspill til relevante spørsmål å stille til administrasjonen omkring finansielle forhold
  • Engasjerte og pedagogiske foredragsholdere

Fokus er på overordnede forhold, og det kreves ingen finansfaglig bakgrunn for å delta.

Seminaret avsluttes med lunsj.

Seminaret dekker følgende tema:

Verdsetting:
– Verdidrivere for relevante eiendeler i kraftsektoren
– Drivere som styret og ledelsen kan påvirke
– Verdsetting av kraftkonsern

Finanspolicy:
– Kapitalstruktur, kredittrating og likviditet
– Finansiell risikostyring i forhold til kraftpris, valuta og renter
– Hva et finanspolicy-mandat til ledelsen bør inneholde

Kapitalkilder:
– Oversikt over aktuelle kapitalkilder for et kraftselskap
– Egenskaper til ulike investor- og kapitalkilder

Seminaret blir ledet av våre eksperter med lang erfaring fra en rekke transaksjoner, et stort nettverk og solid forståelse av en bransje preget av omstilling, ny teknologi og endrede forbruks- og produksjonsmønstre.