Spørsmål styremedlemmer kan utfordre administrasjonen med

Formiddagsseminar for styremedlemmer i kraftsektoren

Vi har gleden av å tilby styremedlemmer i kraftsektoren en gjennomgang av finansielle forhold sentrale for å sikre et kraftselskaps verdier og evne til å levere stabilt utbytte.

Hva du kan forvente av seminaret:

  • En bedre forståelse av sentrale finansielle tema
  • Innspill til relevante spørsmål å stille administrasjonen vedrørende finansielle forhold
  • Engasjerte og pedagogiske foredragsholdere 

Fokus er på overordnede spørsmål, og det kreves ingen finansfaglig bakgrunn for å delta.

Seminaret avsluttes med lunsj.

Seminaret dekker følgende tema:

Verdsetting:
– Verdidrivere for relevante eiendeler i kraftsektoren
– Drivere som styret og ledelsen kan påvirke
– Verdsetting av kraftkonsern

Finanspolicy:
– Kapitalstruktur, kredittrating og likviditet
– Finansiell risikostyring i forhold til kraftpris, valuta og renter
– Hva et finanspolicy-mandat til ledelsen bør inneholde

Kapitalkilder:
– Oversikt over aktuelle kapitalkilder for et kraftselskap
– Egenskaper til ulike investorer og kapitalkilder

Seminaret blir ledet av våre eksperter med lang erfaring fra en rekke transaksjoner, et stort nettverk og solid forståelse av en bransje preget av omstilling, ny teknologi og endrede forbruks- og produksjonsmønstre.