Valuta - FX

Valutaavdelingen i Oslo består av 10 erfarne medarbeidere som jobber med et bredt spekter av problemstillinger knyttet til valutaveksling, valutasikring og investering.

Avdelingen er en del av en større internasjonal valutaorganisasjon bestående av totalt 170 medarbeidere med tilstedeværelse i New York, London, Hong Kong, Shanghai, Frankfurt i tillegg til de nordiske hovedstedene. Størrelsen og omfanget av valutaaktiviteten i SEB sikrer en god dekning, effektiv håndtering av alle beløpsstørrelser og konkurransedyktige priser.

Våre medarbeidere i Oslo følger opp SEBs kunder med markedsoppdateringer og vurderinger knyttet til valg av tidspunkt for transaksjon og produkt. De vanligste produktene er spot, valutaterminer, valutaswapper og opsjoner.