Investeringsprodukter

SEB sin forvaltning i våre hjemmemarkeder (Norden ex. Norge, Øst-Europa og sentral Europa) skjer gjennom solide, internt forvaltede, produkter med ESG/SRI screening.

Vi har også et meget utstrakt samarbeid med eksterne spesialforvaltere internasjonalt innen hele spekteret av aktiva klasser.  Du vil som kunde hos SEB alltid handle gjennom vår nominee konto hos de respektive tredjepartsleverandører. Dette gir deg som kunde to klare fordeler; for det første gjør SEB MIFID og AML slik at du som kunde slipper skjemavelde som man kan oppleve med enkelte utenlandske fondsleverandører. For det andre vil du som kunde gjennom SEB kunne dra nytte av de meget gode rabattavtaler som vi har med våre tredjepartsleverandører slik at din kostnad i fondet blir mindre.