Fonds- og Forvalterseleksjon

En meget stor andel av SEBs totale forvaltningskapital blir forvaltet av eksterne forvaltere som er spesialister på sine respektive områder. Dette forutsetter høy kvalitet på arbeidet med å identifisere de riktige miljøene og produktene. Gjennom SEB Manager Research velges forvaltere og fond på bakgrunn av en proprietær, systematisk og omfattende institusjonell seleksjonsmetodikk. 

SEB Manager Research har lang erfaring med forvalterseleksjon, og har i sine databaser mer enn 300 analyserte og dokumenterte strategier, med tilhørende Due diligence dokumentasjon og møtereferater. For øyeblikket har SEB 64 fond med positiv anbefaling.

Verdien for våre kunder ligger i muligheten til å investere i disse produktene sammen med SEB. Kundene oppnår bedre betingelser enn man ville kunne oppnå på egenhånd, i tillegg til at de får en institusjonell «vakthund» som vil overvåke investeringen på en strukturert og systematisk måte.