Commodities

SEB tilbyr et komplett utvalg av råvarer til våre kunder. Vi har tilgang til de store råvaremarkedene, råvarefond, handels- og indeksprodukter, samt mer standardiserte instrumenter som futures, forwards, swaps og opsjoner. Vår kunderådgivning er basert på omfattende analyser av alle relevante markeder og inkluderer alt fra energi- og jordbruksvarer til industri- og edelmetaller, samt alle bankens makro- og geopolitiske analyser.

Globalt har SEB 30 medarbeidere som jobber med råvarer. Teamet i Oslo består av tre erfarne personer som fokuserer på investerings- og sikringsrådgivning.

Råvarer gir mulighet for spredning av risiko

Råvarer har lav eller negativ korrelasjon med både obligasjoner og aksjer og bør være en viktig del av en investeringsportefølje. Som investering kan råvarer være en sikring mot inflasjon, destabiliserende hendelser og katastrofer. For eksempel vil aksjer ha fordeler av teknologiske fremskritt og økt produktivitet mens råvarer oppfører seg motsatt. Slike effekter illustrerer hvordan det å inkludere råvarer i porteføljen kan gi en naturlig sikring.