Allokeringsrådgivning

SEBs rådgivere og allokerings spesialister er dedikerte i sitt arbeide med å tilby rådgivning og investeringsløsninger av høyeste kvalitet og som er tilpasset hvert unike kundebehov. Individuelle krav til risiko, avkastning og likviditet blir hensyntatt i skreddersydde allokeringsforslag. SEB vil kunne bistå kundene i alt fra utforming av underliggende investeringsstrategi, via løpende portefølje allokering, til konkrete investeringsløsninger som effektivt kan ta ut ønsket allokering/markedssyn i markedet.

SEB benytter seg av metodikken utarbeidet av SEB X-Asset, et team som har spesialisert seg på makro basert allokering utledet fra «The SEB Waves». Deres sykliske rammeverk baserer seg på tre makro sykler, som igjen er delt inn i fire faser med systematiske mønster av risiko, avkastning og korrelasjoner. Hele den proprietære metodikken baserer seg på data som strekker seg hele 200 år tilbake i tid, og viser at «historien gjentar seg selv» regelmessig, dog av ulike grunner. Finansmarkedenes tilnærming til markedssyklene viser seg dog å være fascinerende like, og gir X-Asset teamet et unikt utgangspunkt for å kunne predikere finansmarkedenes fremtidige adferd med mer enn kvalifisert gjetning.

Selve allokeringsrådgivingen gjøres dynamisk og regelmessig. Investor kan selv velge i hvilken grad de ønsker å benytte rådgivningen. Vi har kunder som benytter SEB som en sparring partner i sin løpende allokeringsbeslutning, og andre igjen som velger å implementere rådgivingen fullt ut.