Gå til søkefunksjon Gå til innhold

Du må bruke en annen nettleser. For å bruke våre webtjenester kan du isteden bytte til en av disse nettleserne: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox. Les mer om anbefalte nettlesere.

Det trengs en entreprenør for å kjenne en

I tjeneste for bedrifter i over 160 år

Store bedrifter og finansielle institusjoner

Med SEB får du den økonomiske styrken til en av verdens mest solide banker, kombinert med fleksibiliteten og serviceinnstillingen til en ekte relasjonsbank.

Vi er et ledende bankkonsern i Nord-Europa, med mer enn 160 års erfaring med å bygge varige relasjoner med våre kunder. Som en strategisk finansiell partner rådgir vi store selskaper, institusjonelle kunder og investorer. Alt i alt har vi lokal tilstedeværelse i 20 land.

I Norge har SEB vært tilstede siden tidlig på 1900-tallet, da vi sammen med våre eiere finansierte oppstarten av bedrifter som i dag er blant Norges største konsern. Ved å være en god rådgiver og bygge langsiktige relasjoner, skaper vi gode forutsetninger for våre kunder til å nå sine mål. Vi er stolte over å ha spilt en rolle i å hjelpe så mange bedrifter i våre hjemmemarkeder til å utvikle seg og vokse. Vi fokuserer på langsiktige relasjoner og står sammen med deg i gode og dårlige tider. 

Finansielle institusjoner

SEB betjener ca 1100 finansielle institusjoner over hele verden og fungerer som et mellomledd mellom nordiske og globale finansmarkeder.

Vi tilbyr våre tjenester til pensjonsfond- og kapitalforvaltere, hedgefond, forsikringsselskaper, statseide investeringsfond, så vel som andre banker og overnasjonale institusjoner. Vi har en ledende posisjon i Norden og betjener også kunder internasjonalt med kapitalmarkedstilgang, forvaringstjenester og råd om kapital, bærekraft og kapitalforvaltningssaker.

Store bedrifter

SEB betjener rundt 2000 store bedrifter over et bredt spekter av bransjer - blant dem flere globale markedsledere.

I Norden er våre kunder blant de største i sine respektive bransjer. I Tyskland og Storbritannia er mellomstore til store selskaper med en internasjonal profil vårt hovedfokus. Vi har varige og unike sterke relasjoner til mange bedriftskunder - og støtter dem i deres daglige virksomhet, gjennom internasjonal ekspansjon så vel som i utfordrende tider.

In good times. And bad.

COVID-krisen har hatt en sterk påvirkning på helse, næringsliv og samfunnet i sin helhet. Sannsynligvis i større grad enn noen noen gang kunne forestille seg. Vi vil vie denne filmen til alle som kjemper for å komme gjennom disse tøffe tidene.

Fortell oss om din kundeopplevelse

Vi er opptatt av å gi våre kunder service i verdensklasse. Det er derfor viktig for oss å få tilbakemelding dersom vi ikke når opp til denne standarden.

Les mer om hvordan du kan gi oss tilbakemelding på sebgroup.com