Nyheter

Velg år

  • The world economy continues to climb further, led by the United States, while the world's central banks are expected to remain supportive of financial markets in general and riskier asset classes in particular. Things are moving in the right direction, though at a slow pace.

  • The world economy's big headache is the shortage of optimism. Economic policy instruments are becoming fewer and fewer, as well as less effective, but the toolkit is not yet empty. Global growth in 2015-2016 will enjoy support from continued monetary expansion and an increasingly solid recovery in the United States.

  • Vår nye CFO indeks viser helt klart at finanssjefene er blitt mer pessimistiske siden vår undersøkelse i mai. Det er kanskje ikke så overraskende på bakgrunn av de mer volatile finansmarkedene vi har hatt i høst og den fallende oljeprisen, sier Henrik Blymke. Som tidligere retter spørreundersøkelsen vår seg mot finanssjefene i de største industri- og serviceselskapene i Norge.

  • Kvinne og mann foran en SEB-plakat

    SEB i Norge oppnådde driftsinntekter på MNOK 2810 ved utgangen av 3. kvartal 2014, etter god aktivitet samt en ekstraordinær gevinst på MNOK 608 i siste kvartal. Driftsresultatet endte på MNOK 1 963 hittil i år, en økning på totalt 57%, eller 9% eksklusiv ekstraordinær gevinst, i underliggende virksomhet sammenliknet med samme periode i fjor. Historisk så er dette det sterkeste delårsresultatet siden etableringen i Norge og SEB kan dermed feire et svært sterkt resultat i Norge samtidig med Oslo-kontorets 20-årsjubileum.

  • Det makroøkonomiske bildet fortsetter å gi et godt grunnlag for god avkastning i aksjer. Det er drevet av en sterk økonomisk vekst i USA. I Europa er bildet mer blandet, men vi tror at den siste tidens svake nøkkeltall er forbigående. 

  • Accelerating global growth is the most probable world economic scenario in 2015, helped by an improved outlook in such key countries as the United States, the United Kingdom, China and India, writes SEB Economic Research in the latest issue of its quarterly report Nordic Outlook.