Gå til søkefunksjon Gå til innhold

Vår logo

SEB er et registrert varemerke. Vennligst ikke beskjær, forandre farge eller gjør endring på logoen på noen annen måte. Når du benytter logoen, ta også hensyn til beskyttelsesområdet rundt logoen.

Vår grønne bokslogo brukes fortrinnsvis i SEBs egne produksjoner og ligger derfor ikke tilgjengelig for nedlasting her. Dersom du trenger vår grønne bokslogo kan du kontakte oss. 

Vår svarte logotype brukes fortrinnsvis i situasjoner hvor vi samarbeider med andre aktører (co-branding), eller i situasjoner hvor SEB ikke er hovedavsender. Denne logotypen forekommer i både svart og hvit. Logotypen er fortrinnsvis svart, men i tilfeller hvor bagrunnsfargen er mørk vil vi operere med hvit logotype.

Minimumsavstanden (clear space) rundt logotypen tilsvarer logoens høyde. Logotypen bør aldri være mindre enn 10 mm i bredde.

Kontakt oss

Kontakt oss gjerne dersom du har spørsmål til hvordan logoen skal benyttes.