26.03.2014 10:00

Eastern European Outlook: Geopolitisk konflikt hindrer ikke positiv vekst

Vi tror Øst-Europa vil fortsette å utvikle seg positivt i tiden fremover på tross av den pågående geopolitiske konflikten mellom Russland og Ukraina. Den direkte handelen mellom disse to landene og den andre landene i regionen er relativt begrenset med unntak av de baltiske landene. Polen peker seg ut som landet med de beste vekstutsiktene. BNP veksten her ventes å stige fra 1,6 % i 2013 til 2,7 % i 2014. En positiv utvikling i regionen forutsetter imidlertid at konflikten mellom Russland og Ukraina ikke utvikler seg til en militær konflikt, at vesten ikke innfører handelsrestriksjoner av et stort omfang eller at Russlands gassleveranser til Europa får fortsette uten større avbrudd.

De økonomiske utsiktene i Russland og Ukraina rammes hardt av den pågående konflikten. Ukraina er inne i en akutt krise. Lån fra EU/IMF vil hjelpe, men en fortsatt svekkelse av valutaen vil ramme banksektoren og særlig bidra til svak etterspørselen fra husholdningssektoren. Vi forventer et fall i BNP på 4 % i 2014. Russland på sin side har store strukturelle utfordringer, og konflikten med Ukraina vil ramme Russlands økonomi ytterligere. Vi venter en BNP vekst i Russland på kun 1 % i 2014. Risikoen ligger åpenbart på nedsiden.

Les mer om utsiktene i Øst Europa i vedlagte Eastern european Outlook