10.02.2015 00:00

China Financial Index: Forventer økt salg og overskudd til tross for svakere utsikter

Nordeuropeiske selskaper trosset negative makrodata publisert i Kina nylig, og har et mer positivt syn på omsetningsutviklingen i 2015. SEBs China Financial Index økte i februar til 62,6 fra 58,7 i september 2014. Et flertall av bedriftene forventer økt salg, og flere selskaper forventer også økt overskudd de kommende seks månedene. Men investeringsplanene er noe redusert, viser undersøkelsen.

Nordeuropeiske selskaper trosset negative makrodata publisert i Kina nylig, og har et mer positivt syn på omsetningsutviklingen i 2015. SEBs China Financial Index økte i februar til 62,6 fra 58,7 i september 2014. Et flertall av bedriftene forventer økt salg, og flere selskaper forventer også økt overskudd de kommende seks månedene. Men investeringsplanene er noe redusert, viser undersøkelsen.

Kinas økonomi fortsetter å miste fart, men bedriftenes optimisme er ikke påvirket. BNP-veksten i Kina falt i fjerde kvartal til 7,3 prosent, og Kinas offisielle Innkjøpssjef-indeks falt i januar til 49,8, noe som er det laveste tallet siden september 2012. Til tross for dette forventer nordeuropeiske ledere som deltar i SEBs nyeste China Financial Index en positiv start på 2015. Tre av fire bedrifter forventer omsetningsvekst i de kommende seks månedene, og noe mer enn halvparten forventer økende overskudd. Imidlertid har utvidelsesplanene blitt redusert. Rundt halvparten av selskapene planlegger ikke ytterligere investeringer i de kommende seks månedene, og bare fem prosent planlegger betydelige investeringer. Rundt halvparten av bedriftene vil øke staben i Kina, mens fire av ti planlegger å holde antall ansatte uforandret og rundt ti prosent vil redusere staben.

Flere selskaper enn tidligere, litt mindre enn halvparten, ser risikoen for fallende etterspørsel som den største bekymringen i denne undersøkelsen, sammenlignet med rundt en tredjedel et år siden. Nesten en av fem selskaper oppgir konkurranse som den største bekymringen, mens flere selskaper enn tidligere er bekymret for råvarekostnader og valutarisiko.

"Vår undersøkelse er fremtidsrettet, og vi spør kundene hva de mener om de kommende seks månedene. Det er selvsagt oppmuntrende å se at så mange bedrifter forventer bedre salg i 2015. Jeg tror dessverre våre kunder er for optimistiske. Når vi ser på den faktiske utviklingen i 2014 var det bare litt mer enn halvparten som leverte økning i omsetning og resultat. Reduserte investeringsplaner er også et tegn på at selskapene i virkeligheten er mer forsiktige. Vi fortsetter å registrere salgsvekst blant selskaper som selger til forbrukere, bilindustrien, helsesektoren og for infrastrukturprosjekter som jernbane og kraftdistribusjon. Andre bransjer, som for eksempel stål, gruvedrift, cellulose og papir og transport, ser mindre vekst ", sier Fredrik Hähnel, sjef for SEB i Shanghai og forfatter av rapporten.