29.05.2015 09:20

CFO indeks: Lavere tiltro til egen finansiell situasjon blant norske finansdirektører

SEBs CFO indeks får verdien 55, ned 2 poeng fra undersøkelsen i november i fjor, og 7 poeng siden toppen for et år siden. Det er særlig forventingen om et dårligere forretningsklima og lavere tiltro til egen finansiell situasjon som er bemerkningsverdige denne gang. I tillegg trekker også forventninger om høyere motpartsrisiko, økte kredittspreader, lavere lønnsomhet og mindre gunstige bankutlånspraksis indeksen ned denne gangen. Den eneste faktoren som trekker i positiv retning i forhold til undersøkelsen vår for seks måneder siden er finanssjefenes forventninger til utviklingen på Oslo Børs. I tillegg er finanssjefene relativt positive til oljeprisutviklingen, der kun et fåtall ser for seg en lavere oljepris mot slutten av året.

Ser vi på forventningene til det svake forretningsklimaet i mer detalj, har det aldri før vært registrert så mange pessimister i vår undersøkelse. I tillegg er det interessant å se at den økte bekymringen for et dårligere forretningsklima har smittet over på finanssjefenes tiltro til egen finansiell situasjon.

Ser vi på dagens CFO indeksverdi (55) og hvor den ligger i forhold til historisk nivå, er vi under gjennomsnittet på 58. Vi kan derfor konkludere med at denne indeksen tegner et mindre positivt forventningsbilde enn vanlig. I tillegg er det verdt å nevne at det for første gang er registrert en lavere indeksverdi i den norske CFO undersøkelsen enn i den sist registrerte svenske undersøkelsen.