Viktig informasjon

Vær oppmerksom på at du kun kan logge inn med BankID dersom den/de som signerer for selskapet også har BankID. Dersom signaturhaver ikke har BankID benyttes portalen uten innlogging.

Husk å lagre underveis (gjelder kun ved BankID)

Husk å lagre underveis ved å trykke «save your progress» nederst i høyre hjørne og særlig før du forlater portalen etter oppsummeringen i fane 7. Hvis løsningen har vært inaktiv i 60 minutter vil man bli logget ut, og informasjon som ikke er lagret vil gå tapt. 

Logg inn med BankID

Fyll inn uten BankID