Gå til søkefunksjon Gå til innhold

Du må bruke en annen nettleser. For å bruke våre webtjenester kan du isteden bytte til en av disse nettleserne: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox. Les mer om anbefalte nettlesere.

Debt Capital Markets

Debt Capital Markets (DCM) har ansvar for etablering, strukturering, utførelse og syndikering av et bredt spekter av gjeldsrelaterte produkter, inkludert obligasjoner og verdipapirer utstedt av bedriftsenheter, finansinstitusjoner og lokale myndigheter.

Obligasjonsprodukter som tilbys inkluderer rentebærende verdipapirer som kan være sikret eller usikret, oftest denominert i NOK, SEK, USD eller EUR. Obligasjonene kan være usikrede eller sikrede og utsteder kan være et børsnotert eller et privat selskap. Vi tilrettelegger både «Investment Grade» og «Non-Investment Grade» transaksjoner. 

Formålet med en obligasjonsutstedelse kan være for generelle bedriftsformål eller andre formål, inkludert refinansiering, finansiering av kapitalinvesteringer og finansiering av oppkjøp blant annet. Obligasjoner kan ha en rekke egenskaper som er spesielt skreddersydd til de spesifikke kravene til utstedere og investorer. 

Debt Capital Markets har tradisjonelt en ledende markedsposisjon i de nordiske obligasjonsmarkedene og er en betydelig og voksende aktør i det tyske markedet. SEB oppnår konsekvent høye score i ulike internasjonale og lokale kapitalmarkedsundersøkelser som dekker Norden.

SEB er markedsleder innen obligasjonsmarkedet for Investment Grade i Norden, og gir råd til både stiftende og etablerte utstedere. SEB er også en velprøvd og pålitelig partner for å bringe utenlandske utstedere til de nordeuropeiske markedene. DCM har også siden oppstarten av Green Bond-markedet i 2008 opprettholdt en ledende posisjon blant jevnaldrende i ESG-området.

Innenfor det nordiske Non-Investment grade-obligasjonsmarkedet har SEB en sterk posisjon for både børsnoterte og private selskaper og er en nøkkeldriver for utviklingen av det nordiske obligasjonsmarkedet og relaterte derivater.

Med vårt omfattende produkttilbud i DCM-området, vårt sterke markedsfotavtrykk i utvalgte markeder og vårt team av toppprofesjonelle innen sitt felt, streber vi hver dag for å gi service i verdensklasse til våre kunder.

DCM Research Portal

Kontakt oss

Einar Wold
Head of Debt Capital Markets and Bond Origination
einar.wold@seb.no