Personvern

SEB er blant annet gjennom lov og forskrift pliktig til å innhente omfattende informasjon om våre kunder.

Vi behandler kun dine personopplysninger for bestemte formål og når vi har et rettslig grunnlag for å gjøre det. Den vanligste grunnen til hvorfor vi behandler dine personopplysninger er for å dokumentere, administrere og oppfylle avtaler med deg som kunde. 

Personopplysninger som registreres i SEB skal vi i hovedsak motta direkte fra deg som kunde. Dersom vi ønsker å innhente opplysninger som ikke er nødvendige for ivaretakelse av avtaleforholdet, vil du bli informert om at det er frivillig å gi fra seg opplysningene og hva de eventuelt vil bli brukt til.