Gå til søkefunksjon Gå til innhold

Du må bruke en annen nettleser. For å bruke våre webtjenester kan du isteden bytte til en av disse nettleserne: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox. Les mer om anbefalte nettlesere.

Viktig informasjon til andelseierne i Holberg Kreditt

Holberg Fondsforvaltning AS varsler med dette om at Holberg Kreditt stenger for tegninger fra og med 19. januar 2024. Fondet er åpent for innløsninger.

Bakgrunnen for at fondet stenges, er at det har nådd sin maksimale forvaltningskapital. Dersom forvaltningsvolumet i verdipapirfond blir for stort, kan det bli utfordrende å forvalte et aktivt forvaltet fond i tråd med fondets forvaltningsfilosofi.

Hvorfor stenges fondet?

Fondet stenges utelukkende for å beskytte eksisterende andelseiere for å sikre optimal fremtidig forvaltning av fondet. Risiko og investeringsstrategi i fondet forblir uendret.

Hvordan stenges fondet?

Den mest effektive og fleksible måten å kunne begrense et fonds forvaltningskapital på er ved å innføre tegningsgebyr av en slik størrelse at inngangsbilletten vil forventes å bli for stor til at vesentlig nytegning finner sted. Dette kalles en «soft close» av fond og er det som i praksis skjer i Holberg Kreditt.

Fondets vedtekter åpner for at forvaltningsselskapets styre kan vedta at tegningskostnadene skal øke med inntil 10 % av tegningsbeløpet. Holbergs styre har vedtatt å innføre tegningsgebyr.

Fra og med 19. januar innføres tegningsgebyr på 10 % i samtlige av fondets andelsklasser:

  • Holberg Kreditt A (ISIN NO0010630866)
  • Holberg Kreditt B (ISIN NO0013027888)
  • Holberg Kreditt C (ISIN NO0013027896)
  • Holberg Kreditt D (ISIN NO0013027904)
  • Holberg Kreditt N (ISIN NO0010841133)

Fondets prospekt er oppdatert med at det påløper 10 % tegningskostnad som i sin helhet vil tilfalle fondet og dets andelseiere.

Hva skjer med spareavtaler?

Spareavtaler som er etablert før 19. januar 2024 løper som vanlig uten tegningskostnad.

Når åpner fondet for tegninger igjen?

Fondet vil gjenåpnes for tegning når forvaltningskapitalen er på et hensiktsmessig nivå i forhold til fondets investeringsunivers ved at tegningskostnadene fjernes. Beslutning om gjenåpning av fondet vil offentliggjøres på Holbergs hjemmesider www.holberg.no.

Innløsning av andeler

Innløsninger kan gjennomføres som normalt i Holbergs handelsløsning eller ved e-post til post@holberg.no. Det påløper ingen kostnader ved innløsning av andeler i Holberg Kreditt.

Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med Holberg på telefon 55 21 20 00 eller e-post: post@holberg.no

Med vennlig hilsen
Holberg Fondsforvaltning AS