Gå til søkefunksjon Gå til innhold
Vi verner om dine verdier

Privat

I Norge er vår virksomhet i hovedsak rettet inn mot store selskaper, finansielle institusjoner, privateide investeringsselskaper, samt formuende privatpersoner. 

Dersom du har tilgang til dagligbank tjenester gjennom oss, finner du informasjon om disse her.

Å eie er å ha frihet

Menn eier dobbelt så mye som kvinner. Sammen kan vi endre statistikken.

Vi er overbevist om at når kvinner og menn har like muligheter, vil verden ikke bare være mer rettferdig - den vil også være mer vellykket og bærekraftig. Derfor vil vi at flere kvinner skal eie hjemmene sine, begynne å investere og starte selskaper.

Se hvordan vi kan endre statistikken

Kundeservice privat (kontoserie 9590)

Åpningstider: Mandag til fredag kl 08:00-16:00

(OBS: Ikke send personlige opplysninger via mail)