Gå til søkefunksjon Gå til innhold

Du må bruke en annen nettleser. For å bruke våre webtjenester kan du isteden bytte til en av disse nettleserne: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox. Les mer om anbefalte nettlesere.

Endring i fondsbestemmelser for Alfred Berg Income og Alfred Berg Nordic Investment Grade ACC

Alfred Berg Kapitalforvaltning AS ønsker å informere deg om at vi har søkt og fått Finansinspektionens godkjennelse til å endre fondsbestemmelsene for verdipapirfondet Alfred Berg Income ("Fondet"). Endringen i fondsbestemmelsene gjelder en endring i rammeverket for svingprising. Investorer som eier andeler i fondet trenger ikke å foreta seg noe på bakgrunn av denne informasjonen.

Svingprising er en mekanisme som sikrer at hver investor dekker egne kostnader ved kjøp og salg av fondsandeler. Svingprising er dermed en viktig mekanisme for å sikre andelseieres interesser. Som følge av lov- og forskriftsendringer i Sverige er rammeverket for svingprising noe endret. Endringen er av teknisk karakter. Der forvalter tidligere produserte kjøpskurs-, midtkurs og salgskurs for fondsandeler produseres nå bare kjøps- og salgskurs. Dette er i tråd med hvordan svingprising praktiseres blant annet i det norske markedet. Konsekvensene for den enkelte andelseier vurderes i praksis til å være liten eller ikke-eksisterende.

Endringene påvirker ikke fondets investeringsstrategi eller risikonivå.

Se vedlagte informasjonsbrev og oppdaterte fondsbrosjyre.