Gå til søkefunksjon Gå til innhold

Du må bruke en annen nettleser. For å bruke våre webtjenester kan du isteden bytte til en av disse nettleserne: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox. Les mer om anbefalte nettlesere.

Aksjesparekonto

Aksjesparekonto er en kontotype som er best egnet for privatpersoner som ønsker å spare langsiktig i aksjer og aksjefond. Aksjesparekonto gir kunden en skattefordel ved at  du ikke skatter av gevinst før denne tas ut av kontoen. På denne måten kan du handle som du vil uten å betale skatt av gevinsten. Innskuddet på kontoen kan tas ut skattefritt. 

Spørsmål og svar om Aksjesparekonto

Du kan investere i børsnoterte aksjer, egenkapitalbevis og aksjefond som er hjemmehørende innenfor EØS. Aksjefondene må ha en aksjeandel over 80 %. 

Begrensninger for hvilke verdipapirer en kan ha på aksjesparekonto hos SEB

Du kan investere i børsnoterte norske aksjer, egenkapitalbevis og aksjefond som finnes på SEBs fondsliste for aksjesparekonto. En liste over hvilke aksjer du kan ha på aksjesparekonto hos SEB finner du på SEBs aksjeliste for aksjesparekonto. Link til begge listene ligger litt lenger opp på denne siden. 

Ja, man står fritt til å ta penger ut av kontoen når man vil. Det er ingen bindingstid eller restriksjoner på antall uttak. Husk at det som skytes inn på kontoen kan tas ut, uten at det påløper skatt. Tar man ut mer enn innskuddet påløper det skatt på den delen av uttaket som er gevinst. 

Tilbyder av konto vil min. to ganger i året sende en oversikt over saldo, gevinst/tap, utbytte, samt hvilket beløp du kan ta ut av kontoen skattefritt.

Det er banken hvor du har opprettet aksjesparekonto som er ansvarlig for skatterapportering.

Aksjesparekontoen inngår i din formues beregning. Realisasjonsskatt utløses først dersom du tar ut et høyere beløp fra kontoen enn det du opprinnelig har skutt inn.

Nei

En aksjesparekonto kan både arves og gis som gave dersom dette gjøres med skattemessigkontinuitet. Hele aksjesparekontoen må overføres. Husk at aksjesparekontoen kun kan arves av én person. 

Nei, det er kun tillatt med en eier pr aksjesparekonto 

Åpne aksjesparekonto hos SEB

SEB tilbyr aksjesparekonto som en del av en integrert forvaltningsløsning. 

Kunder (privatpersoner) og deres familier, som skatter til Norge og som passer inn i vår forretningsmodell, kan opprette aksjesparekonto hos SEB. 

Ta kontakt med din kunderådgiver for å høre hvordan du kan opprette en aksjesparekonto.

Dersom du ikke har en personlig kunderådgiver hos oss kan du kontakte vår kundeservice på telefon 22 82 66 22 eller mail kundeservice@seb.no. Våre åpningstider er mandag til fredag kl 08:00-16:00.

Ja, det er ikke satt noen begrensning på dette.

Det er ingen begrensning på antall aksjesparekonti per kunde. Vi vil tilby våre kunder å opprette flere aksjesparekonti dersom dette er hensiktsmessig for kunden.

Skattefordeler og priser

Det vil ikke koste noe å etablere en aksjesparekonto. Verdipapirtransaksjoner og betalinger vil følge vanlig prisliste. Kostnad for overføring av en opprettet aksjesparekonto hos SEB til en annen tilbyder vil fremgå av prislisten på seb.no.

Nei, normalt vil det ikke koste noe på flytte fond eller aksjer inn på aksjesparekonto hos oss. Hvis SEB blir belastet kostnader fra tidligere depot bank vil disse viderebelastes kunden.

Nei, utbytte beskattes løpende.

Det er kontinuitetsprinsippet som gjelder også ved arv. Men husk at en aksjesparekonto kun kan arves av én. Det går med andre ord ikke å dele opp kontoen ved arv.

Nei, du vil ikke motta renter på kontantinnskuddet på denne typen konto.

Gevinsten beskattes ved uttak med 29,76 %