Stiftelsestjenester

Med vår lange erfaring innen stiftelsesforvaltning og ekspertkunnskap kan vi tilby deg moderne tjenester og løsninger som en stiftelse har behov for. Vi tar utgangspunkt i hver enkelt stiftelses behov for kapitalforvaltning, administrativ drift, juss, skatt, søknadshåndtering, betalingsløsninger og setter sammen en skreddersydd løsning. En stiftelsesansvarlig hjelper til med forberedelser og protokollføring av styremøter, gjennomføring av beslutninger samt overvåking av lovverket og praksis innen stiftelsesområdet.

Stiftelsesansvarlig – en ekspert med ansvar for stiftelses- og banktjenester

Våre stiftelsesansvarlige er spesialister på stiftelser og finanstjenester. De har det overordnede ansvaret for å samordne våre stiftelsestjenester og å utføre arbeidet for våre oppdragsgivere. Den stiftelsesansvarliges viktigste oppgave er å sette seg godt inn i den enkelte stiftelses behov og virksomhet, slik at du som oppdragsgiver med trygghet kan få profesjonelle råd, ha en diskusjonspartner og få hjelp i ulike situasjoner.

Håndtering av søknader

En viktig del av en stiftelses virksomhet er å dele ut stipender og bidrag. Vi gir stiftelsen en helhetlig støtte under hele behandlingsprosessen, fra annonsering og registrering av søknader til utarbeidelse av beslutningsunderlag for utbetaling.


Revisjonstjenester for stiftelser

Vår total tjeneste innebærer også bistand med revisjon av stiftelsen, for eksempel revidering av årsregnskap og spørsmål knyttet til skatter og avgifter. Vi tilbyr også tilleggstjenester som finansiell regnskapsanalyse og utarbeidelse av prognoser.

Rådgivning og administrasjon av stiftelser

Som stiftelseskunde hos oss får du tilgang til høyt kvalifisert juridisk eksperthjelp. Vi bistår ved kontakt med myndigheter, med administrasjon og håndtering av vilkårs- og mandatendringer i stiftelsen. Vi hjelper også til med utbetaling av lønn, betaling av skatt og avgifter samt generell service til styret.

Viktig å tenke på

I sitt arbeid med driften av stiftelsen bør et styre tenke på å;
• Følge stiftelsesoppretteren eller donatorens vilje.
• Oppfylle stiftelsens formål på best mulig måte.
• Planlegge styrearbeidet på en god måte.
• Til en hver tid å holde informasjonen i Stiftelsesregisteret oppdatert.
• Følge personvernlovgivningen.
• Produsere, signere og offentliggjøre årsregnskap og årsrapport i tide.
• Arkivere til rett tid og på rett sted.