Foredragsholdere SEBs Stiftelsesforum 2017

Liv Laskemoen, Head of Foundation SEB

Laskemoen har 16 års erfaring fra bank og finans. De siste 9 årene har hun jobbet i SEB med kapitalforvaltning, valuta og juridiske tjenester. I dag leder hun stiftelsessatsningen til SEB i Norge som jobber dedikert med tjenester rettet mot stiftelser og legater.

Hans Peterson, Chief Investment Strategist and Global Head of Asset Allocation

Peterson har 18 års erfaring med porteføljeforvaltning, aktivaallokering og investeringsprosesser. Han har siden 2013 vært global leder for allokering og strategi i SEB. Peterson jobber i dag for SEB Investment Management og er også sjefsforvalter for SEBs Stiftelsesfond Balansert som har en investeringskapital på 5,9 Mrd SEK.

Anette P. Andersson, ESG Investment Specialist i SEB Life Investment Management

Andersson har 25 års erfaring fra finansbransjen og 10 års bakgrunn som fondsforvalter for SEBs etiske/holdbare aksjefonds. De siste to årene har hun jobbet som ESG Investment Specialist der hovedfokuset er å integrere holdbarhetsdatoer i investeringsprosesser. Andersson foreleser også ved Universiteter og Høgskoler om holdbare investeringer.

Håkan Piscator, Portfolio Risk Manager, SEB Investment Management AB (IMAB)

Piscator har en Bachelor i økonomi og har jobbet i SEB siden 1999. Han har vært med på å bygge risikoverktøy og aministrere et risk-forum for IMAB i perioden 2005-2009. Etter den tid har han hovedsakelig vært portefølje risk manager for SEB fond hvor noen av de viktigste oppgavene går ut på å sette, følge opp og rapportere risiko

Siw Heggedal Longvastøl, Avdelingsdirektør i Lotteri- og Stiftelsestilsynet

Longvastøl har tidligere vært direktør for Innovasjon Norge sitt kontor i Sør-Afrika og leder for den kommersielle avdelingen ved den norske ambassaden i Pretoria. Longvastøl har vært avdelingsdirektør i Lotteri- og Stiftelsestilsynet, et tilsynsorgan for forvaltning og kontroll av stiftelser i Norge, siden 2015. Lotteri- og stiftelsestilsynet har kontorer i Førde i Sogn og Fjordane. Kulturdepartementet er deres overordnete fagdepartement.

Randi Eek Thorsen, Styreleder Sparebankstiftelsen DnB

Randi Eek Thorsen er utdannet sykepleier, har studert administrasjon og ledelse og har påbegynt en master i pedagogikk. I dag er hun selvstendig næringsdrivende konsulent. 

Thorsen har hatt en rekke engasjementer innenfor kulturlivet og fullførte nylig et kulturbasert utviklingsprosjekt på Granavollen på Hadeland. Hun har tidligere vært leder av Kulturhuset Banken på Lillehammer, festivalsjef for Norsk litteraturfestival/Sigrid Undset-dagene og også daglig leder av Ibsen-året AS, som mottok Sponsorprisen i 2006.

I tillegg til vervet i Sparebankstiftelsen DNB er Randi Eek Thorsen styreleder for stiftelsens datterselskap Dextra Artes AS, styreleder for Amediastiftelsen, styreleder for Stiftelsen Glasslåven og styreleder for Teater Innlandet. Videre er hun formannskaps- og kommunestyremedlem i Gran kommune. Av tidligere verv kan det nevnes: styremedlem i Lillehammer Kunstmuseum, styreleder i Nasjonalt Pilegrimssenter, styreleder for Norsk Kulturhusnettverk og Norske Festivaler, styreleder for Nansenskolen (Norsk Humanistisk Akademi) og medlem av kulturkomitéen for OL på Lillehammer.

Bjørn Øiulfstad, Daglig leder Stiftelsesforeningen

Øiulfstad er utdannet advokat og har mer enn 25 års erfaring fra finans og fornybar energi i Norge. Han har tidligere blant annet vært direktør ved Oslo Børs. Øiulfstad var med på å bygge opp kraftbørsen Nord Pool. I dag leder han stiftelsesforeningen som jobber aktivt for å fremme gode rammevilkår for stiftelser.

Rochelle Giugni, Client Relations, Hermes EOS

Rochelle Giugni arbeider med Business Development & Client Service teamet i Hermes EOS. Hun har tidligere jobbet innenfor sektorene; forbruksvarer og detaljhandel, finansielle tjenester og verktøy. Før hun kom til Hermes EOS, har Rochelle jobbet for et fremtredende australsk-basert bedriftsrådgivningsselskap som tilbyr transaksjons- og rettsmedisinske regnskapstjenester. Hun har jobbet mye med vanskeligstilte bedrifter og spesialiserte seg på omstillinger, hvor hun fikk førstehånds erfaring på tvers av sektorer som spenner fra detaljhandel, eiendom, hotell og fritid, landbruk og oppdrett, bank og verdipapirer. Rochelle er utdannet siviløkonom og har en grad i Commerce-Accounting og diplom i Business Administration fra Macquarie University. Hun er også innehaver av CFA's Investment Management Certificate.

Dag Dyrdal, Administrerende direktør i Business for Peace Foundation

Dyrdal har vært administrerende direktør for Business for Peace Foundation siden desember 2016. Før dette var han selvstendig rådgiver i Montalban AS for institusjonelle investorer, forvaltere og bedriftskunder på strategi, investeringer, styring og omdømmebygging.

Fra 2009 til 2012 jobbet han som Chief Stategic Relations Officer og Global Head of External relations i Norges Bank Investment Management (NBIM). Dyrdal var medlem av ledergruppen og bygget opp avdelingen for eksterne relasjoner i kjølvannet av finanskrisen.

Dyrdals tidligere erfaring omfatter flere lederstillinger, blant annet innenfor internasjonal business og management consulting. Videre har han vært med på å etablere Commetric, hvor han også var administrerende direktør.

Han har en mastergrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo, er medlem av Advisory Board of Sovereign Wealth Fund Institute og har vært en hyppig foredragsholder på SWF og institusjonelle investorkonferanser.