SEBs Stiftelsesforum

Styrets plan for kapitalforvaltningen


Den nye stiftelsesloven pålegger styret i en stiftelse å ta aktiv stilling til forvaltningen av stiftelsens kapital. Risikoprofil, aktivaklasser, tidshorisont, avkastningsgrad og etikk er alle veivalg som norske stiftelsesstyrer nå må ha et aktivt og bevisst forhold til - i større grad enn hva som har vært påkrevd tidligere.

SEB inviterer til årets Stiftelsesforum, der vi vil gi deg utfyllende veiledning og refleksjoner rundt hva dette innebærer for norske stiftelser - med konkrete eksempler og håndfaste råd.

SEB er Nordens største stiftelsesforvalter med 160 års erfaring og 350 mrd. NOK under forvaltning for nordiske stiftelser. Vår kompetanse dekker alle aspekter av stiftelsesarbeidet og vi tilbyr gjennom vår stiftelsesavdeling totaltjenester for stiftelser og ideelle organisasjoner.

AGENDA

11:30: Registrering og enkel servering
12:00: Åpning av årets Stiftelsesforum og kort presentasjon av SEBs stiftelsestjenester

v/ Liv Laskemoen, Head of Foundations, SEB

12:10:

Plan for kapitalforvaltningen
v/ Liv Laskemoen, Head of Foundations, SEB

Ny lov: Hva kreves og hva skal en plasseringspolicy eller statuetter for forvaltning inneholde? Vi tar også for oss konkrete eksempler på hvordan en policy kan se ut. Resten av seminaret går ut på å beskrive de viktigste punktene i planen i detalj.

12:25:

Porteføljekonstruksjon, allokering og strategiske rammer
v/ Hans Peterson, Chief Investment Strategist and Global Head of Asset Allocation, SEB

Hvordan bør en stiftelse allokere sine midler? Hvordan konstruerer man en portefølje? Hva er spesielt for stiftelser og hva må stiftelsens styre vite og gjøre for å kunne forvalte kapitalen på en riktig og forsvarlig måte? I tillegg til å svare på dette vil vi også vise hvordan SEB mener en stiftelse med middels risiko bør allokere i 2017.

13:05:

Hva er risiko og risknivå, og hvordan skal risiko håndteres?
v/ Håkan Piscator, Portfolio Risk Manager, SEB

Denne presentasjonen vil gi en innføring i risikorapportering og de viktigste punktene et styre bør ha kontroll på i den forbindelse.

13:35: Kaffepause med noe søtt til kaffen
13:50:

Hvordan jobber styret i Sparebankstiftelsen DnB med kapitalforvaltningen?
v/ Randi Eek Thorsen, Styreleder Sparebankstiftelsen DnB

Sparebankstiftelsens styre bestemmer hvordan stiftelsens midler skal brukes. I dette foredraget vil Randi Eek Thorsen fortelle om hvordan de jobber i deres styre.

14:10:

Bør en stiftelse innføre retningslinjer for sosialt ansvar og etikk i sine investeringer?
v/ Anette P. Andersson, ESG Investment Specialist, SEB

Det er viktig for en stiftelse å tenke på omdømmerisiko, opprettholdelse og styrking av sitt merkenavn på en positiv måte, samt vite at det er mulig å velge graden av hvor stort sosialt ansvar man ønsker å ta. Videre handler etiske investeringer ikke om å gi opp avkastning, men snarere om å finne en korrelasjon mellom holdbarhet og avkastning. Vi gir en innføring i hvordan styret bør gå frem for å lage etiske retningslinjer for sine investeringer samt hvordan dette kan håndheves i praksis.

14:35:

Hermes EOS – Introduction to stewardship
v/ Emma Hunt, Co-Head of Hermes EOS

Hermes will provide an overview of their services and approach to engagement, including how they screen companies, the engagement process and record their process.

14:55:

Utfordringer og oppfølging av kapitalforvaltningen
v/Liv Laskemoen, Head of Foundations, SEB

Hvilke utfordringer vil en stiftelse kunne støte på med de nye reglene? Vi tar også for oss konkrete eksempler, utfordringer og dilemmaer som kan dukke opp med de nye reglene og viser hvordan disse kan løses. Videre vil vi også ta for oss hvordan et styre bør jobbe for å følge opp sitt arbeid med kapitalforvaltningen.

15:15:

Hva mener Stiftelsestilsynet om de nye reglene for kapitalforvaltningen?
v/ Siw Heggedal Longvastøl, Avdelingsdirektør i Lotteri- og stiftelsestilsynet

Stiftelsestilsynet vil fortelle om hva de vil fokusere på i de kommende årene sett opp mot de nye reglene for kapitalforvaltning.

15:35:

Businessworthiness
v/ Dag Anders Dyrdal, Administrerende direktør i Business for Peace Foundation

SEB har et samarbeid med Business for Peace Foundation og jobber aktivt med å være Businessworthy, en verdi og et uttrykk som er denne stiftelsens fanesak. Dyrdahl gir en kort presentasjon av hva Businessworthiness går ut på og om arbeidet til Business for Peace Foundations.

15:50:

Hvorfor er det viktig med normer for god ledelse av stiftelse / Oppsummering av dagens tema og spørsmål
v/ Bjørn Øiulfstad, Daglig leder, Stiftelsesforeningen

Stiftelsesforeningen arbeider for gode rammevilkår for stiftelser. Øiulfstad tar for seg foreningens oppgaver og aktiviteter samt hva foreningen tenker er viktig i en plan for kapitalforvaltningen.

 

Alle deltakere får med seg en mappe som inneholder veiledning og informasjon fra de enkelte presentasjonene og forslag til en plasseringspolicy.