Porteføljeforvaltning

En stiftelse er unik i mange sammenhenger. Egenskaper som en evig investeringshorisont, behov for årlig direkteavkastning hensett til risiko og realisering av stiftelsens formål, krav om reel verdibevaring samt skattefritak er alle viktige momenter som skal hensynstas når man forvalter stiftelsens kapital. Med over 150 års erfaring med kapitalforvaltning for stiftelser våger vi å kalle oss eksperter innen området. Som kunde hos oss får stiftelsens styre nyte godt av vår lange og dyptgående erfaring.

Porteføljeforvalteren sikrer at stiftelsens kapital forvaltes ut i fra en strategi som er tilpasset stiftelsens behov for avkastning. Vi bistår også med å utarbeide et plasseringsreglement samt oppfølging av dette slik at styret på enklest mulig måte kan styre og følge opp forvaltningen av kapitalen.

Rådgivning og produkter for stiftelser

Vi legger hvert år ned betydelige ressurser i analyse, noe som er en av de viktigste forutsetningene for en verdiskapende forvaltning av stiftelsens kapital. Vi benytter egne, spesielt utviklede produkter for stiftelser kombinert med produkter fra utvalgte, kvalitetssikrede eksterne leverandører. Vi har et bredt spekter av investeringsfond, hvorav mange er spesielt utvalgt på bakgrunn av kriterier om sosialt ansvar. Gjennom vår strategi for direkteavkastning bistår vi styret med å oppnå en høy direkteavkastning med en lavere risikoprofil enn tradisjonell aksjeforvaltning.

Rådgivende forvaltning

Dagens kapitalmarkeder og plasseringsmuligheter stiller høye krav til kompetanse innen analyse, forvaltning og plasseringsmåter. Styrets plikt til å sørge for tilfredsstillende avkastning for å ivareta formålet innebærer at styret med jevne mellomrom må vurdere alternative plasseringsmåter.

SEBs analyse team bruker mye tid på marked- og selskapsanalyser som legger grunnlag for vårt anbefalte markedssyn og investeringsanbefalinger. 

Vi tilbyr rådgivning slik at styret lett kan fatte sine beslutninger basert på kvalitativ informasjon og veldokumenterte analyser. Vi hjelper til med å utarbeide tilfredsstillende investeringsreglement som setter krav til kapitalforvaltningen, samt løpende rapportering til styret. På denne måten vil styret enkelt kunne holde kontroll med forvaltningen i samsvar med lov og forskrift, vedtekter og eventuelle investeringsreglementer.

 

Når styret forvalter stiftelsens kapital bør de ha følgende aspekter i tankene:

  • Stiftelsens mandat og vedtekter.
  • Stiftelseslovens krav.
  • Revisjon og skatteregler.
  • Utdelingsmål og krav til direkteavkastning.
  • Totalavkastningsmål og risikonivå.
  • Risiko kontroll.
  • Oppfølging.
  • Plasseringsreglement og faste utdelinger.