Opprettelse av stiftelser

Når man oppretter en stiftelse er det viktig at man gjør ting riktig fra start, da det er svært utfordrende å endre mandatet i etterkant. Legg derfor tilstrekkelig tid og arbeid i grundige forberedelser når du etablerer stiftelsen.

For å være en stiftelse etter stiftelsesloven § 2 må følgende vilkår vær oppfylt:

  1. Foreligge en formuesverdi
  2. Foreligge en rettslig disposisjon (testament, gave, avtale)
  3. Formuesverdien stilles selvstendig til rådighet
  4. For et bestemt formål
  5. Må ha en viss varighet

For å etablere en stiftelse kreves det et stiftelsesdokument med lovpålagte krav til innhold. Ved registreringen trengs revisorbekreftelse og åpningsbalanse samt at kapital eller tingsinnskudd overføres til stiftelsen. Videre skal det opprettes vedtekter, et styre, valg av revisor og regnskapsfører. Det kreves ettertanke og forberedelser ved etableringen av en stiftelse. Med vår lange erfaring og kunnskap er vi en naturlig samarbeidspartner når din stiftelse skal etableres. Kontakt oss, så hjelper vi deg.