Slik effektiviserer dere søknadsbehandlingen

Ønsker dere å behandle søknader raskere og sikrere, og samtidig ha mulighet til å utføre en grundig og god vurdering av hver enkelt søknad? SEB tilbyr sine kunder et digitalt verktøy for grundig, effektiv og sikker behandling av søknader for styret.

Behandlingen av stiftelsens innkommende søknader er en utrolig viktig og krevende jobb. Til tider kan det være store mengder søknader som må behandles på kort tid. I tillegg til at alle søknader skal få en grundig og rettferdig vurdering, finnes det også lovpålagte krav til behandling og oppbevaring av søknadene som man må ta hensyn til.

Digital behandling av søknader

Vårt verktøy samler sømløst alle oppgavene knyttet til alt fra opprettelsen av en søknad, til oppfølging av bevilgningens formål etter at midlene er utbetalt. Verktøyet oppfyller alle krav til sikker lagring av personopplysninger samtidig som den gjør det svært enkelt å håndtere flere søknader på en gang. Systemet gir saksbehandleren det han eller hun trenger for å behandle søknader på en systematisk og ryddig måte. I tillegg er verktøyet tilpasset mobil og annen type device som gir ekstra tilgjengelighet og fleksibilitet.

Verktøyet skreddersys hver enkelt stiftelses behov gjennom en kartleggingsprosess i samarbeid med stiftelsen. Sammen oppretter vi tilgang til alle aktuelle brukere og tilpasser hver enkelt tilgang etter de ulike funksjonene stiftelsen ønsker i sin søknadsprosess.

Dere kan velge mellom en standardblankett utarbeidet av oss eller å konstruere deres egen. Blanketten kan inneholde alt fra enkle tekstfelt til vedlegg, regnskap og tidsplaner. Alt ettersom hvilken informasjon dere ønsker for å kunne donere bidrag til søkerne. Vi kan også tilby synlighet gjennom en egen samlingsside for stiftelser.

Vil du vite mer?

Ta kontakt dersom du ønsker mer informasjon eller ønsker et møte for gjennomgang av hvordan din stiftelse kan dra nytte av verktøyet.