Stiftelser og legater

Vi hjelper deg med stiftelsesarbeidet

Vi har i en årrekke vært Sveriges største og mest erfarne stiftelsesforvalter. Nå tilbyr vi også forvaltning av stiftelser i Norge. Vår kompetanse dekker alle aspekter av stiftelsesarbeidet en oppretter og styret i en stiftelse må håndtere, og er en unik fullservice-tjeneste for stiftelser og ideelle organisasjoner. SEB tilbyr en egen stiftelsesansvarlig som skreddersyr et tjenestetilbud tilpasset hver enkelt stiftelse. Vi tilbyr tjenester bl.a. innen administrasjon, kapitalforvaltning, etablering, banktjenester, søknadshåndtering, utbetaling av stipendier, regnskap, juridiske tjenester og annet styrearbeid – alt under ett tak som bistår deg med opprettelsen og den løpende driften.

Vi skreddersyr en stiftelsestjeneste for dere

Vår stiftelsesgruppe tilbyr de tjenester vi av lang erfaring vet at stiftelser har behov for. Dette kan være opprettelse av stiftelser, revisjon, forsvarlig kapitalforvaltning, juss, skatt, forsikringsordninger, søknadshåndtering, vedtekter og betalingsløsninger. Vi setter sammen det tjenestetilbudet akkurat dere trenger.
Stiftelsestjenester

Vi er eksperter på porteføljeforvaltning for stiftelser

Å forvalte stiftelsens kapital er en av styrets viktigste oppgaver. Vi har over 150 års erfaring med kapitalforvaltning sett ut i fra en stiftelses behov og mål. Vi tar rollen som rådgiver for styret og holder dere oppdaterte med markedsanalyser, anbefalinger og riktig risikostyring. På denne måten blir det enklere for styret å sikre at den oppfyller sitt ansvar ut i fra både stiftelsesavtalen og lovverket.
Porteføljeforvaltning

Vi hjelper deg med å opprette din stiftelse

Det er mange viktige faktorer som skal vurderes og besluttes før en opprettelse og etablering av stiftelsen. Det mest sentrale i en stiftelse er dens formål, som må være tilstrekkelig klart da dette er svært vanskelig å endre i etterkant. Derfor er det meget viktig at oppretters beslutninger og styrets handlinger er korrekte og gjennomtenkte fra dag én, I tillegg er det stor variasjon i hvilke organisasjonsform som passer den enkelte giver. I noen tilfeller vil en enkelt donasjon, forening eller et aksjeselskap være vell så passende som stiftelsesform. Vi ser viktigheten av grundig arbeide og god planlegging i forkant av opprettelsen, og erfaringsmessig opplever vi denne fasen som viktigst.

For å opprette en stiftelse må det utarbeides et stiftelsesdokument med vedtekter med lovfestet minsteinnhold som meldes til Stiftelsesregisteret innen tre måneder etter opprettelsen. Det skal settes opp et styre, og det praktiske arbeidet i stiftelsen skal organiseres og settes i system. Alle stiftelser er unike, og det er store variasjoner i omfanget på arbeidet. Gjennom vår lange erfaring og kompetanse loser vi dere trygt gjennom denne prosessen og gir dere den bistand dere behøver.
Opprettelse av stiftelser