Rådgivende kapitalforvaltning

Som kunde hos oss får du din egen Private Banker med unik kompetanse som vil håndtere ditt kundeforhold. Dette er medarbeidere som er tidligere forvaltere, meglere eller analytikere, og som alle har lang erfaring fra finansmarkedet. SEB stiller til rådighet alle de verktøy og tjenester som din investeringsstrategi krever, inkludert intern og ekstern ekspertise innen kapitalforvaltning, juridisk rådgivning, skatterådgivning, selskapsstrukturer, forsikringsløsninger og arveplanlegging. Vårt mål er å skape best mulig avkastning på din kapital. Vi har lang erfaring fra porteføljestyring, og vi har over flere år skapt god avkastning for våre kunder gjennom aktiv allokering av investeringer og risiko.

I fellesskap skreddersyr vi din portefølje og fastsetter investeringsstrategi og risikoprofil. Din personlige Private Banker leverer detaljerte anbefalinger tilpasset din økonomiske situasjon, investeringsforslag og andre finansielle tiltak. Du kan naturligvis alltid kontakte oss for å få investeringsråd eller andre finansielle tjenester.

Du kan følge vårt markedssyn gjennom månedlige markedsrapporter og vår dynamiske modellportefølje. Rapporten Investment Outlook publiseres hvert kvartal, og her går vi i dybden for vår investeringsprofil.

Tjenesten omfatter

  • Tilgjengelighet og høyt servicenivå.
  • Personlig Private Banker med lang erfaring fra kapitalmarkedet.
  • Fortløpende og konkrete investeringsråd tilpasset dine behov.
  • Tilgang til ekspertise innen juridisk rådgivning, selskapsstrukturer, arveplanlegging og forsikringsløsninger.