Investeringstjenester

Aksjer – Obligasjoner – Valuta – Råvarer – Derivater

Vi bistår privatpersoner og familier som ønsker ett kontaktpunkt i banken hvor samtlige investeringstjenester kan utføres. For den aktive traderen kan vi tilby tjenester innen Investment Banking med personlig meglerkontakt. SEB er et sterkt analysedrevet finanshus, som basert på omfattende, løpende selskaps- og sektoranalyse, tilbyr en rådgivende portefølje av både norske og nordiske enkeltaksjer.

Rådgivende kapitalforvaltning

Private Banking i SEB tilbyr rådgivende kapitalforvaltning for deg som ønsker rådgivning rundt din investeringsportefølje, samtidig som du holdes løpende informert og involvert. Vår forvaltningsrådgivning innebærer 100 prosent skreddersøm og personlig oppfølging av investeringer i både aksjer, obligasjoner, kvalitetssikrede eksterne og interne fond, valuta, derivater og annet.

Alternative investeringer

Vår tradisjonelle investeringsfilosofi fungerer ofte som et fundament i kundens porteføljer. Ulike kunder har imidlertid ulike behov, og vi tar i bruk alternative investeringer for å skreddersy den enkelte portefølje til kundens spesifikke investeringsønsker. Denne skreddersømmen kan arte seg i form av enkelte spesialfond, ulike derivatstrukturer (i sikringsøyemed) eller direkte investeringer i underliggende eiendeler (eiendom, shipping med mer.) Fagkompetansen i SEB strekker seg over et bredt spekter av investeringsklasser og vi er alltid tilgjengelig som sparringspartnere for våre kunder.

Analyser

SEB produserer løpende analyser av finansmarkedets ulike aktivaklasser og enkeltinvesteringer. Du kan få skreddersydd tilgang til disse analysene i henhold til dine investeringspreferanser.

Kvalitetsforbedrende tjenester

Ved ytelse av investeringstjenestene investeringsrådgivning og/eller mottak og formidling av ordre, mottar vi returprovisjon i forbindelse med distribusjon av fond.

For å være berettiget til å motta slik provisjon, tilbyr vi våre kunder en rekke kvalitetsforbedrende tjenester.

De tjenester du som kunde er berettiget til, avhenger av kundesegment. Alle våre kunder er til enhver tid velkommen til å kontakte sin kundeansvarlig eller rådgiver, som kan opplyse om hvilke kvalitetsforbedrende tjenester vi tilbyr.